Piorunochrony – budowa i zastosowanie

Błyskawica to naturalne zjawisko, które występuje w atmosferze podczas burzy.  Piorun może wystąpić w chmurze, między chmurami lub między chmurą a ziemią. Proces powstawania wyładowań atmosferycznych rozpoczyna się od nagromadzenia ładunków elektrycznych w chmurze burzowej. Ładunki mogą być spowodowane oddzieleniem dodatnio naładowanych cząstek, takich jak cząsteczki lodu, na górze chmury i cząstek naładowanych ujemnie, takich jak kropelki wody, na dole chmury.

Oddzielenie tych ładunków tworzy różnicę naładowań elektrycznych między górną i dolną częścią chmury. Kiedy różnica ta staje się wystarczająco duża, może spowodować powstanie iskry, która jonizuje powietrze, tworząc ścieżkę o najmniejszym oporze dla ładunku elektrycznego. Ładunek elektryczny przepływa następnie szybko wzdłuż tej ścieżki, tworząc jasny błysk światła i głośny grzmot.

Błyskawice są bardzo gorące, a temperatury sięgają 30 000°C, czyli więcej niż powierzchnia Słońca. Z tego powodu pioruny mogą powodować pożary, wybuchy oraz uszkodzenia konstrukcji. Jednak wyładowania atmosferyczne odgrywają również ważną rolę w środowisku, dostarczając azot do gleby i pomagając regulować równowagę elektryczną Ziemi. Jednak błyskawica nie zawsze trafi prosto do ziemi, może na przykład uderzyć w budynek i spowodować znaczne szkody. Jak zabezpieczyć się przed tego typu sytuacjami? Czy jest na to wogóle sposób?

Co to jest, do czego służy i kto wynalazł piorunochron?

Pomysł wykorzystania piorunochronów został po raz pierwszy zaproponowany przez Benjamina Franklina w połowie XVIII wieku. W 1752 roku Franklin przeprowadził słynny eksperyment z latawcem, w którym puszczał latawiec z przymocowanym do niego metalowym kluczem podczas burzy. Kiedy latawiec został uderzony piorunem, ładunek elektryczny został przeprowadzony w dół mokrego sznurka przez klucz, który jest przwodnikiem elektryczności. To dowiodło, że błyskawica była wyładowaniem elektrycznym.

Opierając się na swoich ustaleniach, Franklin zaproponował użycie piorunochronów do ochrony budowli przed uderzeniami piorunów. Opublikował swoje pomysły w broszurze zatytułowanej Eksperymenty i obserwacje dotyczące elektryczności, w której szczegółowo omówił projekt i instalację piorunochronów.Użycie piorunochronów szybko stało się popularne i powszechne, a projekt Franklina jest nadal używany z niewielkimi modyfikacjami.

Czy w domu potrzebny jest piorunochron?

To czy dany dom potrzebuje piorunochronu, zależy od kilku czynników, takich jak lokalizacja domu, wysokość i konstrukcja domu oraz częstotliwość burz w danej okolicy.

Jeśli dom jest zlokalizowany na obszarze na którym występują częste opady dobrym pomysłem może być zainstalowanie w domu piorunochronu. Uderzenia piorunów mogą powodować znaczne uszkodzenia, w tym pożary, eksplozje i uszkodzenia strukturalne.

Jeśli  dom znajduje się na wzgórzu lub jest wyższy niż otaczające go budynki, może również być bardziej narażony na uderzenie błyskawicy. Podobnie, jeśli  dom jest wykonany z materiałów łatwopalnych, takich jak drewno, ryzyko pożaru w przypadku uderzenia pioruna może być większe.

Ostatecznie decyzja o zainstalowaniu piorunochronu w domu powinna opierać się na starannej ocenie ryzyka i korzyści. Zaleca się konsultację z wykwalifikowanym specjalistą, takim jak licencjonowany elektryk, w celu ustalenia, czy piorunochron jest niezbędny w danym domu i upewnienia się, że jest on prawidłowo zainstalowany.

Jak działa piorunochron?

Podstawowa konstrukcja piorunochronu składa się z metalowego pręta lub słupa, zwykle wykonanego z miedzi lub aluminium, który jest montowany na dachu budynku lub konstrukcji. Pręt jest podłączony do sieci przewodów, które biegną wzdłuż ściany budynku i są zakopane w ziemi. Przewody są zaprojektowane tak, aby tworzyły ciągłą ścieżkę dla przepływu prądu elektrycznego z piorunochronu do ziemi.

Kiedy piorun uderza w konstrukcję wyposażoną w piorunochron, prąd elektryczny jest przyciągany do pręta i przemieszcza się przewodami do ziemi. Proces ten opiera się na zasadzie indukcji elektrostatycznej, która mówi, że naładowany przedmiot może indukować ładunek na pobliskim obiekcie bez bezpośredniego kontaktu.

Gdy ładunek elektryczny z uderzenia pioruna wędruje w dół piorunochronu i do przewodów, napotyka ścieżkę o najmniejszym oporze, która prowadzi go od konstrukcji do ziemi. Przewody są zaprojektowane tak, aby zapewnić ścieżkę o niskim oporze dla przepływu prądu, co zmniejsza ryzyko uszkodzenia budynku lub konstrukcji.

Piorunochron – zastosowanie

Piorunochrony są ważnym narzędziem do ochrony budynków, budowli i ludzi przed niszczycielską siłą uderzenia pioruna. Wyładowania atmosferyczne są zjawiskiem naturalnym, którego nie można kontrolować. Użycie piorunochronów może znacznie zmniejszyć ryzyko szkód.

Kolejną zaletą piorunochronów są niskie wymagania konserwacyjne. Po zainstalowaniu piorunochrony wymagają niewielkiej konserwacji i mogą służyć przez wiele lat. To czyni je ekonomicznym rozwiązaniem do ochrony budynków i budowli przed uderzeniami pioruna.

Oprócz zastosowania w ochronie budynków, piorunochrony mogą być również wykorzystywane do ochrony ludzi i zwierząt. Na przykład piorunochrony można instalować na polach lub pastwiskach, aby chronić zwierzęta gospodarskie przed uderzeniami piorunów. Może to być szczególnie ważne w obszarach, w których uderzenia pioruna są powszechne, na przykład w regionach środkowo-zachodnich i południowo-wschodnich.

Instalacja odgromowa – poznaj jej budowę

System ochrony odgromowej jest kluczowym elementem bezpieczeństwa instalowanym w budynkach w celu ochrony przed błyskawicami. System składa się z kilku kluczowych elementów a budowa instalacji odgromowej obejmuje kilka etapów, w tym:

  1. Przed zainstalowaniem instalacji odgromowej należy przeprowadzić ocenę ryzyka w celu określenia wymaganego poziomu ochrony. Ocena ta uwzględnia takie czynniki, jak wysokość budynku, lokalizacja i materiały, a także częstotliwość uderzeń pioruna w okolicy.
  2. Instalowanie piorunochronów. Piorunochrony lub terminale powietrzne są najbardziej widoczną częścią systemu ochrony odgromowej. Zazwyczaj umieszcza się je w najwyższych punktach budynku, np. na dachu lub wysokim kominie.
  3. Instalowanie przewodników. Przewodniki to metalowe kable, które łączą piorunochrony z ziemią. Przeznaczone są do odprowadzania prądu elektrycznego z budynku do gruntu. Przewody są zwykle instalowane na zewnątrz budynku i muszą być bezpiecznie przymocowane do piorunochronów i uziemione.
  4. Instalowanie systemów uziemiających. Systemy uziemiające są kluczowym elementem systemu ochrony odgromowej. Składają się z metalowych prętów lub płyt, które są wbijane w ziemię w pobliżu budynku. System uziemienia jest połączony z przewodami, tworząc bezpieczną ścieżkę dla energii elektrycznej prowadzonej do ziemi.
  5. Instalowanie urządzeń przeciwprzepięciowych. Urządzenia przeciwprzepięciowe są przeznaczone do ochrony sprzętu elektrycznego i urządzeń przed przepięciami spowodowanymi uderzeniami piorunów. Urządzenia te są instalowane w miejscu, w którym instalacja elektryczna wchodzi do budynku, na przykład przy głównym panelu elektrycznym. Urządzenia przeciwprzepięciowe pomagają zapobiegać uszkodzeniom drogiego sprzętu, takiego jak komputery i urządzenia.
  6. Po instalacji system ochrony odgromowej musi zostać przetestowany, aby upewnić się, że działa prawidłowo. Wiąże się to z użyciem specjalnego przyrządu do symulacji uderzenia pioruna i pomiaru przepływu prądu elektrycznego. Jeśli podczas testów zostaną wykryte jakiekolwiek problemy, należy je rozwiązać, zanim system będzie mógł uzyskać certyfikat bezpieczeństwa i skuteczności.

Ile kosztuje piorunochron do domu?

Koszt piorunochronu do domu zależy od różnych czynników, takich jak lokalizacja domu, jego wielkość i kształt oraz rodzaj instalacji odgromowej. Dlatego trudno jest udzielić precyzyjnej odpowiedzi na to pytanie.

Można jednak powiedzieć, że koszt piorunochronu do domu waha się zazwyczaj od kilku tysięcy złotych, a w przypadku bardziej złożonych systemów, obejmujących wiele budynków lub duży obszar gruntu, koszt może wzrosnąć do ponad 10 tysięcy złotych.

Warto zauważyć, że koszt piorunochronu do domu jest stosunkowo niewielki w porównaniu do kosztu naprawy szkód spowodowanych uderzeniem pioruna, który może być bardzo wysoki. Dodatkowo piorunochron to inwestycja w bezpieczeństwo, która może chronić nie tylko mienie ale również jego mieszkańców.

Kto może zakładać piorunochrony?

Montaż piorunochronu lub kompletnej instalacji odgromowej to wysoce techniczne zadanie, które wymaga wyspecjalizowanej wiedzy i doświadczenia. W wielu krajach do zainstalowania systemu wymagane jest posiadanie licencji i certyfikatu instalatora instalacji odgromowej.

Wykwalifikowani i doświadczeni elektrycy, inżynierowie i wyspecjalizowani wykonawcy, którzy przeszli szkolenie i certyfikację w tym zakresie są tymi, którzy mogą instalować piorunochrony. Powinni mieć odpowiednią wiedzę na temat norm, które mają zastosowanie do danych systemów ochrony odgromowej. Przed zatrudnieniem instalatora i podpisaniem umowy, należy zawsze sprawdzić  jego certyfikaty, doświadczenie i referencje.

Czy piorunochron jest skuteczny?

Prawidłowo zainstalowany i konserwowany piorunochron lub system ochrony odgromowej może być bardzo skuteczny w ochronie budynku i jego mieszkańców przed niebezpieczeństwami związanymi z uderzeniem pioruna. W przypadku uderzenia błyskawizy piorunochron lub system ochrony odgromowej przechwytuje wyładowanie elektryczne, zapewniając ścieżkę o niskiej rezystancji do ziemi i zmniejszając ryzyko przepięć elektrycznych lub pożarów w budynku.

Należy jednak pamiętać, że żaden system ochrony odgromowej nie zapewnia 100% ochrony przed bezpośrednim uderzeniem pioruna. Dlatego zawsze ważne jest przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas burzy, takich jak przebywanie w pomieszczeniach i unikanie korzystania z urządzeń elektronicznych lub urządzeń, aby zminimalizować ryzyko obrażeń lub uszkodzeń.

Piorunochrony odgrywają ważną rolę w ochronie budynków i budowli przed niszczycielskimi skutkami wyładowań atmosferycznych. Zapewniając bezpieczną ścieżkę dla przepływu prądu elektrycznego, piorunochrony pomagają skierować prąd z dala od konstrukcji i bezpiecznie rozproszyć go do ziemi. Właściwa instalacja i konserwacja piorunochronów wraz z innymi środkami ochronnymi może pomóc zminimalizować ryzyko uszkodzenia i zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom budynku.