Nietoperze – Gdzie żyją oraz Czym się żywią

Nietoperze to tajemnicze i fascynujące stworzenia. Warto bliżej przyjrzeć się, gdzie te nocne istoty żyją i jakie są ich nawyki żywieniowe, aby zrozumieć ich istotną rolę w ekosystemach.

Gdzie żyją nietoperze?

Nietoperze są zdolne do przystosowania się do różnych środowisk, co sprawia, że można je spotkać na całym świecie, z wyjątkiem obszarów skrajnie zimnych, jak bieguny. Miejsca, w których żyją nietoperze, zależą od gatunku i dostępności pożywienia, ale oto kilka przykładów ich siedlisk:

 1. Jaskinie i groty: Wiele gatunków nietoperzy znaleźć można w jaskiniach, grotych i innych podziemnych przestrzeniach. Te miejsca służą im jako schronienie przed światłem dziennym oraz jako miejsce lęgowe.
 2. Las i tereny leśne: Drzewa dostarczają schronienia, a w okolicznych lasach obfituje wiele źródeł pożywienia, takich jak owady.
 3. Obszary wiejskie i miejskie: Niektóre gatunki nietoperzy przystosowały się do życia w obszarach wiejskich i miejskich. Mogą mieszkać w budynkach, na strychach, pod dachami i innych konstrukcjach miejskich.
 4. Wodne siedliska: W pobliżu rzek, stawów i innych zbiorników wodnych, gdzie łowią owady nad wodą lub piją wodę.
 5. Pustynie i stepy: Chociaż pustynie nie wydają się być idealnym siedliskiem dla nietoperzy, istnieją gatunki przystosowane do życia w suchym klimacie, jak np. nietoperze owocożerne.
 6. Wyspy: Na wielu wyspach na całym świecie można znaleźć nietoperze, które ewoluowały w izolacji od lądowych drapieżników.
 7. Siedliska podziemne: Niektóre gatunki nietoperzy preferują życie w podziemnych korytarzach i tunelach.

Nietoperze są bardzo zróżnicowane pod względem siedlisk, a ich zdolność do lotu pozwala im przemieszczać się i dostosowywać do zmieniających się warunków. Siedliska te są ważne dla ich przetrwania, ponieważ stanowią miejsce lęgowe, schronienie przed drapieżnikami i źródło pożywienia.

Czym się żywią nietoperze?

Nietoperze żywią się w różny sposób w zależności od gatunku. Większość nietoperzy to owadożercy, ale niektóre gatunki jedzą owoce, nektar, ryby, a nawet krew.

Owadożerne nietoperze stanowią około 70% wszystkich gatunków nietoperzy. Żywią się owadami, takimi jak komary, muchy, ćmy, chrząszcze i motyle. Nietoperze owadożerne są bardzo ważnymi pożytecznymi owadożercami. W ciągu jednej nocy jeden nietoperz może zniszczyć kilka tysięcy owadów.

Owocożerne nietoperze stanowią około 20% wszystkich gatunków nietoperzy. Żywią się owocami, takimi jak banany, mango, figi, awokado i owoce kaktusa.

Nektarojadne stanowią około 4% wszystkich gatunków nietoperzy. Żywią się nektarem kwiatów, takim jak orchidee, kaktusy i lilie. Nietoperze nektarojadne są ważnymi zapylaczami wielu roślin.

Krwiożerne nietoperze to tylko trzy gatunki, które występują w Ameryce Południowej. Żywią się krwią ptaków i ssaków, takich jak bydło, owce, świnie i ludzie. Nietoperze krwiożerne są jedynymi ssakami, które żywią się krwią.

Warto wiedzieć, że nietoperze są bardzo ważnymi zwierzętami dla ekosystemu. Odgrywają rolę w kontroli populacji owadów, zapylania roślin i rozsiewania nasion.

Dlaczego nietoperze hibernują?

Nietoperze hibernują z kilku istotnych powodów:

 • Brak dostępu do pożywienia: Hibernacja pozwala nietoperzom przetrwać ten okres, gdy nie mogą zdobywać pożywienia.
 • Oszczędność energii: Hibernacja pozwala nietoperzom znacząco obniżyć swoje tempo metaboliczne. 
 • Unikanie zimna i przewodzenia ciepła: W trakcie hibernacji ich ciała ochładzają się i stają się nieczułe na niskie temperatury.
 • Ochrona przed drapieżnikami: W stanie hibernacji nietoperze są znacznie mniej podatne na ataki drapieżników. Ich metabolizm jest tak spowolniony, że nie mogą skutecznie reagować na zagrożenia.
 • Oszczędność zasobów wodnych: Hibernujące nietoperze nie potrzebują dostępu do wody, co jest szczególnie istotne w miejscach, gdzie woda jest trudno dostępna w okresie zimowym.

Hibernacja jest złożonym procesem biologicznym, który pozwala nietoperzom przetrwać trudne warunki zimowe i wrócić do aktywności wiosną, gdy warunki stają się bardziej sprzyjające dla zdobywania pożywienia. 

Gdzie śpią nietoperze latem?

Nietoperze latem śpią w różnych miejscach, w zależności od gatunku i dostępności schronienia. Najczęściej śpią:

 • Na strychach budynków.
 • W szczelinach w ścianach.
 • W dziuplach drzew.
 • W pustych przestrzeniach pod deskami.
 • W płatach odstającej kory.
 • W jaskiniach.

Nietoperze są bardzo towarzyskimi zwierzętami i często śpią w koloniach, które mogą liczyć nawet setki lub tysiące osobników. Kolonie nietoperzy są bardzo ważne dla tych zwierząt, ponieważ zapewniają im ciepło i ochronę przed drapieżnikami. 

Gdzie można spotkać nietoperze?

Miejsca, gdzie można spotkać nietoperze, zależą od lokalizacji i gatunków występujących w danym regionie.

Kilka miejsc, gdzie warto szukać tych fascynujących stworzeń:

 1. Jaskinie i groty: są często naturalnymi siedliskami nietoperzy. 
 2. Las i tereny leśne: Drzewa i opadłe drewno mogą stanowić miejsce schronienia dla tych ptaków.
 3. Obszary wiejskie i miejskie: Tu mogą zamieszkiwać budynki, na strychach, pod dachami i w innych konstrukcjach miejskich.
 4. Wodne siedliska: W pobliżu rzek, stawów i innych zbiorników wodnych.
 5. Pustynie i stepy oraz odizolowane od świata wyspy.
 6. Siedliska podziemne: W korytarzach i tunelach.

W jakich godzinach latają nietoperze?

Nietoperze są aktywne głównie w nocy. Zazwyczaj wylatują na żer około godziny po zmierzchu i wracają do schronień przed świtem. Jednak niektóre gatunki nietoperzy, takie jak karliki, mogą być aktywne również w ciągu dnia. Nietoperze latają w poszukiwaniu pożywienia, którym są głównie owady. W ciągu jednej nocy jeden nietoperz może zjeść kilka tysięcy owadów, takich jak komary, muchy, ćmy, chrząszcze i motyle. Nietoperze są bardzo ważnymi pożytecznymi owadożercami, ponieważ pomagają kontrolować populację owadów.

Nietoperze są bardzo dobrymi lotnikami i mogą osiągać prędkość do 50 km/h.

Czy nietoperze mogą ugryźć człowieka?

Nietoperze rzadko gryzą ludzi i nie stanowią zagrożenia dla ludzi, o ile są trzymane z dala od nich i nie zostają w żaden sposób zranione ani zestresowane. Nie są agresywne wobec ludzi i nie posiadają ostrych zębów, które mogłyby służyć do gryzienia, jak to ma miejsce u drapieżników.

Jednak istnieją pewne sytuacje, w których kontakt z nietoperzem może być ryzykowny:

Nietoperze nosowe i gorączka Lassa: Niektóre nietoperze, takie jak nietoperze nosowe, mogą być naturalnymi nosicielami wirusa Lassa, który może być niebezpieczny dla ludzi. Kontakt z ich wydalinami lub śliną może stanowić ryzyko zakażenia. Jednak to jest rzadkie i występuje głównie w obszarach, gdzie wirus Lassa jest endemiczny.

Zarażone nietoperze: W niektórych przypadkach nietoperze mogą być zarażone chorobami, które mogą być przenoszone na ludzi. Dlatego nie zaleca się zbliżania się do dzikich nietoperzy ani prób ich manipulowania bez odpowiedniego szkolenia i ochrony.

Stres i obrona: W sytuacjach stresowych lub w obronie, nietoperz może spróbować bronić się, np. przez gryzienie.

Jeśli ktoś znajdzie nietoperza w niebezpiecznej sytuacji lub potrzebuje pomocy w związku z nietoperzami, zawsze warto skonsultować się z lokalnymi organizacjami zajmującymi się ochroną przyrody lub weterynarzami specjalizującymi się w dziedzinie fauny dzikiej.