Stropy Ackermana – budowa, wady i zalety konstrukcji

Bottom view of light bulb in white hanging light near the corner of white room. Original public domain image from Wikimedia Commons

Stropy Ackermana to rodzaj stropów żelbetowych, które poraz pierwszy zostały zaprojektowane przez inżyniera niemieckiego Augusta Ackermana. Charakteryzują się one specyficznym systemem wzmacniania, który polega na umieszczeniu dodatkowych stalowych prętów na zewnątrz stropu wzdłuż jego krawędzi. Głównym celem stosowania stropów Ackermana jest zwiększenie wytrzymałości i nośności stropu oraz poprawa jego stabilności. Co warto wiedzieć o zaletach i wadach takiej konstrukcji?

Budowa stropu Ackermana

Budowa stropu Ackermana wymaga przestrzegania odpowiednich procedur i skoordynowanej pracy zespołu budowlanego. Ogólny opis procesu budowy stropu Ackermana:

Projekt i planowanie: Przed rozpoczęciem budowy, należy opracować odpowiedni projekt stropu Ackermana z udziałem inżyniera konstrukcji. Projekt powinien uwzględniać wymiary, nośność, rozpiętość stropu oraz konieczność zastosowania prętów zewnętrznych.

Przygotowanie powierzchni: Powierzchnia na której będzie budowany strop musi być odpowiednio przygotowana. W przypadku stropów żelbetowych, konieczne jest wypoziomowanie i wyrównanie podłoża, a także zastosowanie odpowiedniej warstwy izolacji termicznej i akustycznej.

Zbrojenie: Przez zbrojenie rozumie się ułożenie stalowych prętów wewnątrz stropu, które nadają mu wytrzymałość. W przypadku stropu Ackermana, należy również umieścić dodatkowe pręty zewnętrzne na krawędziach stropu. Pręty zewnętrzne powinny być odpowiednio zamocowane i wzmocnione, aby zapewnić stabilność i nośność stropu.

Montaż deskowania: Następnie należy zamontować odpowiednie deskowanie, które utrzyma beton podczas jego wylewania i utwardzania. Deskowanie powinno być starannie zamocowane i wypoziomowane, zapewniając właściwą formę i geometrię stropu.

Wylewanie betonu: Po przygotowaniu zbrojenia i deskowania, można przystąpić do wylewania betonu. Beton powinien być starannie wymieszany i równomiernie rozprowadzony w całej powierzchni stropu.

Utwardzanie i pielęgnacja: Po wylewaniu betonu, konieczne jest odpowiednie utwardzanie i pielęgnacja stropu. Beton musi mieć odpowiedni czas do utwardzenia, a także być odpowiednio nawilżany i chroniony przed czynnikami atmosferycznymi.

Demontaż deskowania: Po wystarczającym utwardzeniu betonu, można przystąpić do demontażu deskowania. Demontaż powinien być wykonany ostrożnie, aby nie uszkodzić struktury stropu.

Należy pamiętać, że proces budowy stropu Ackermana może różnić się w zależności od konkretnych warunków i specyfikacji projektowych. Warto skonsultować się z doświadczonym inżynierem konstrukcji i specjalistą od budowy, aby zapewnić poprawne wykonanie  zgodnie z wymaganiami i standardami budowlanymi. Stropy Ackermana mogą być stosowane w różnych typach budynków, zarówno w konstrukcjach przemysłowych, jak i mieszkaniowych. Zastosowanie ich może być korzystne w przypadkach, gdy wymagana jest większa nośność lub rozpiętość stropu niż w przypadku tradycyjnych stropów żelbetowych.

Warto również zauważyć, że koszt budowy stropu Ackermana nie obejmuje tylko samego stropu, ale również innych kosztów związanych z konstrukcją budynku, takich jak fundamenty, ściany, instalacje, wykończenia itp. Dlatego ważne jest uwzględnienie pełnego kosztorysu budowy całej konstrukcji.

Orientacyjne ceny szacunkowe dla budowy stropu Ackermana w różnych sytuacjach.

 • Mały dom jednorodzinny: Budowa stropu Ackermana dla małego domu jednorodzinnego o powierzchni około 100-150 m może kosztować od 20 000 do 40 000 złotych.
 • Duży dom jednorodzinny: Budowa stropu Ackermana dla większego domu jednorodzinnego o powierzchni około 200-300 m może kosztować od 40 000 do 80 000 złotych.
 • Budynki wielorodzinne: Budowa stropu Ackermana w przypadku budynków mieszkalnych wielorodzinnych zależy od liczby kondygnacji i rozmiaru budynku. Przykładowo, dla budynku trzykondygnacyjnego o powierzchni 500-800 m, koszt budowy stropu Ackermana może wynieść od 60 000 do 100 000 złotych.

Należy pamiętać, że podane ceny są jedynie orientacyjne i mogą się różnić w zależności od wielu czynników, takich jak lokalizacja, dostępność materiałów, skomplikowanie projektu, specyficzne wymagania konstrukcyjne, sezonalność prac budowlanych, koszty robocizny itp. 

Strop Ackermana – wymiary pustaków

Często pada pytanie o wymiary pustaków pod strop Ackermana – tu trzeba podkreślić, że tego rodzaju stropy nie są oparte na pustakach, ale wykonane z żelbetu z zastosowaniem dodatkowych prętów zewnętrznych dla wzmacniania krawędzi stropu. W związku z tym, wymiary pustaków nie są istotne dla budowy.

W przypadku stropu Ackermana, najważniejszymi elementami konstrukcyjnymi są pręty stalowe, które są odpowiednio zamocowane i wzmacniają krawędzie stropu. W zależności od projektu i wymagań nośności, stosuje się różne rodzaje i rozmiary prętów stalowych. Przykładowo, w typowych stropach Ackermana, stosuje się pręty zewnętrzne umieszczone na krawędziach stropu. Wymiary i ilość tych prętów będą zależeć od wymagań dotyczących wzmacniania krawędzi stropu oraz obciążenia, jakie strop ma udźwignąć. Zazwyczaj używa się prętów o średnicy 8-16 mm, w zależności od konkretnego projektu.

Montaż stropu Ackermana

Montaż stropu Ackermana jest złożonym procesem, który wymaga zaangażowania doświadczonego zespołu budowlanego i przestrzegania odpowiednich procedur.

Ogólny opis kroków montażu stropu Ackermana:

 1. Powierzchnia, na której będzie budowany strop, musi być odpowiednio przygotowana. Należy wypoziomować i wyrównać podłoże, a także zastosować odpowiednią warstwę izolacji termicznej i akustycznej.
 2. Następnie należy zamontować deskowanie, które utrzyma beton podczas jego wylewania i utwardzania. Deskowanie powinno być starannie zamocowane, wypoziomowane i zapewniające właściwą formę stropu.
 3. Przed wylewaniem betonu, należy ułożyć zbrojenie, które nadaje stropowi wytrzymałość. W przypadku stropu Ackermana, należy umieścić dodatkowe pręty zewnętrzne na krawędziach stropu. Pręty wewnętrzne powinny być również odpowiednio ułożone i zamocowane.
 4. Po przygotowaniu zbrojenia i deskowania, można przystąpić do wylewania betonu. Beton powinien być starannie wymieszany i równomiernie rozprowadzony na całej powierzchni stropu.
 5. Dalej należy go odpowiednio wygładzić, używając odpowiednich narzędzi. Może być konieczne wykonanie dodatkowych operacji wykończeniowych, takich jak szlifowanie, impregnacja czy malowanie.
 6. Konieczne jest odpowiednie utwardzanie i pielęgnacja stropu. Beton musi mieć czas na utwardzenie, a także być odpowiednio nawilżany i chroniony przed czynnikami atmosferycznymi.
 7. Po odpowiednim utwardzeniu betonu, można przystąpić do demontażu deskowania. Demontaż powinien być wykonany ostrożnie, aby nie uszkodzić struktury stropu.

Należy pamiętać, że opisany proces jest ogólny i może się różnić w zależności od indywidualnych wymagań projektowych i specyfikacji stropu.

Strop Ackermana – wieniec żelbetowy

Wieniec żelbetowy w stropie Ackermana to element konstrukcyjny umieszczony na krawędzi stropu w celu wzmocnienia jego brzegów. Wieniec żelbetowy jest wykonany z betonu wzmocnionego prętami stalowymi i ma za zadanie zapewnić większą nośność i sztywność krawędzi stropu.

Montaż wienca żelbetowego w stropie Ackermana może obejmować następujące kroki:

Przygotowanie formy: Na początku należy przygotować odpowiednią formę, która będzie kształtować wieniec żelbetowy. Forma powinna być solidna, dobrze zamocowana i odporna na działanie sił i ciężaru betonu.

Zbrojenie: Następnie, w obrębie formy, należy umieścić odpowiednie pręty stalowe jako zbrojenie wienca żelbetowego. Pręty powinny być ułożone zgodnie z projektowymi wymaganiami, zapewniając odpowiednią siłę i nośność wienca.

Wylewanie betonu: Po ułożeniu zbrojenia, można przystąpić do wylewania betonu do formy wokół prętów stalowych. Beton powinien być starannie wymieszany i równomiernie rozprowadzony wewnątrz formy.

Wygładzanie i wykończenie: Po wylewaniu betonu, powierzchnia wienca żelbetowego może być wygładzana za pomocą odpowiednich narzędzi, aby uzyskać pożądany wygląd i wykończenie. Może być również konieczne wykonanie dodatkowych operacji wykończeniowych, takich jak szlifowanie czy malowanie.

Po wylewaniu betonu, konieczne jest odpowiednie utwardzanie i pielęgnacja wienca żelbetowego. Beton musi mieć czas na utwardzenie, a także być odpowiednio nawilżany i chroniony przed czynnikami atmosferycznymi. Po odpowiednim utwardzeniu betonu, można przystąpić do demontażu formy wokół wienca żelbetowego. Demontaż powinien być wykonany ostrożnie, aby nie uszkodzić struktury wienca i stropu.

Zbrojenie żeber głównych stropu Ackermana

W stropie Ackermana zbrojenie żeber głównych odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu nośności i sztywności konstrukcji. Zazwyczaj żeby główne są umieszczone wzdłuż osi głównych stropu, które łączą belki główne.

 • Określenie rozmiaru i ilości prętów: Na podstawie projektu konstrukcyjnego inżynier oblicza odpowiednią liczbę i rozmiar prętów stalowych do zbrojenia żeber głównych. Wymiary i odstępy pomiędzy prętami będą zależne od obciążenia, które strop ma udźwignąć, oraz innych czynników projektowych.
 • Umieszczenie prętów stalowych: Pręty stalowe o odpowiednich wymiarach są ułożone wzdłuż osi głównych stropu. Pręty mogą być umocowane na odpowiednich podporach lub zamocowane do belek głównych. Pręty powinny być starannie ułożone zgodnie z projektowymi wymaganiami i odpowiednio połączone.
 • Połączenia zbrojenia: W miejscach skrzyżowań prętów, stosuje się specjalne połączenia, takie jak wiązania lub zgrzewy, aby zapewnić odpowiednią integralność i sztywność zbrojenia.
 • Zapewnienie odpowiednich osłon: Na zbrojenie żeber głównych należy nałożyć odpowiednie osłony, które zapewnią ochronę przed korozją i uszkodzeniami mechanicznymi. Osłony mogą być wykonane z tworzywa sztucznego lub innego materiału ochronnego.

Ważne jest, aby zbrojenie żeber głównych było wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i standardami budowlanymi. 

Strop Ackermana – wzmocnienie żebra głównego

Wzmocnienie żebra głównego w stropie Ackermana może być stosowane w celu zwiększenia nośności i sztywności konstrukcji oraz zapewnienia lepszej odporności na obciążenia. Oto kilka sposobów wzmocnienia żebra głównego w stropie Ackermana:

Zwiększenie rozmiaru prętów stalowych

Można zastosować grubsze lub silniejsze pręty stalowe do zbrojenia żebra głównego, co pozwoli na większą nośność i sztywność. Zwiększenie rozmiaru prętów zależy od projektowych wymagań i obciążenia stropu.

Dodatkowe pręty poprzeczne

W celu wzmocnienia żebra głównego można umieścić dodatkowe pręty poprzeczne, które biegną równolegle do osi głównych stropu. Te pręty poprzeczne dodatkowo wzmacniają żebra główne, zapewniając większą sztywność konstrukcji.

Dodatkowe podpory

Można rozważyć dodatkowe podpory pod żebrem głównym, które będą działać jako punkty podparcia i rozprzestrzeniają obciążenie. Te dodatkowe podpory mogą być w postaci dodatkowych słupów lub konsoli, które wspierają żebra główne.

Wzmocnienie wienca żelbetowego

Jeśli w stropie Ackermana zastosowano wieniec żelbetowy, można również wzmocnić ten element, co wpłynie na wzmocnienie całego żebra głównego. To może obejmować dodatkowe pręty stalowe lub zmianę rozmiaru istniejących prętów w wieńcu.

Wszelkie wzmocnienia żebra głównego w stropie Ackermana powinny być odpowiednio zaprojektowane przez inżyniera konstrukcji, który uwzględni indywidualne wymagania projektowe oraz lokalne przepisy budowlane. Ważne jest skonsultowanie się z doświadczonym specjalistą, aby dokładnie ocenić i zaplanować odpowiednie wzmocnienie żebra głównego w kontekście konkretnego projektu stropu Ackermana.

Strop Ackermana – izolacja termiczna

Izolacja termiczna w stropie Ackermana ma na celu zapewnienie efektywnej ochrony przed utratą ciepła lub przenikaniem ciepła do wnętrza budynku. Odpowiednia izolacja termiczna może pomóc w poprawie efektywności energetycznej budynku i zwiększeniu komfortu termicznego wewnątrz.

Istnieje kilka sposobów izolacji termicznej w stropie Ackermana:

 1. Izolacja podkładkowa: Na podłożu stropu, przed montażem żeber i wylewaniem betonu, można zastosować warstwę izolacyjną. Najczęściej stosowane materiały to płyty izolacyjne z pianki polistyrenowej (EPS) lub pianki poliuretanowej (PUR/PIR). Te materiały posiadają właściwości izolacyjne i są łatwe w montażu.
 2. Izolacja spodniej powierzchni stropu: Po zakończeniu montażu stropu Ackermana, można zastosować izolację na spodniej powierzchni stropu. Popularnymi materiałami stosowanymi do tego celu są płyty izolacyjne z wełny mineralnej lub płyt gipsowo-kartonowych z zintegrowaną izolacją.
 3. Izolacja pozioma: W przypadku stropów Ackermana można zastosować izolację poziomą, która jest umieszczana w szczelinach między żebrami głównymi. Może to być wełna mineralna lub pianka poliuretanowa. Ta izolacja zapewnia dodatkową barierę termiczną w konstrukcji stropu.
 4. Izolacja pionowa: Jeśli strop Ackermana jest częścią zewnętrznej ściany budynku, ważne jest zastosowanie izolacji pionowej na łączeniu stropu z elewacją. Może to być izolacja z płyt mineralnych, styropianu lub innego materiału izolacyjnego, który zapobiegnie mostkom termicznym i utracie ciepła przez to połączenie.

Warto pamiętać, że odpowiedni dobór i zastosowanie izolacji termicznej w stropie Ackermana zależy od indywidualnych wymagań projektowych, lokalnych przepisów budowlanych i warunków klimatycznych. 

Strop Ackermana – zalety i wady

Zalety stropu Ackermana:

 • Elastyczność projektowa: Strop Ackermana umożliwia elastyczne projektowanie przestrzeni w budynku, ponieważ nie wymaga obecności tradycyjnych belek poprzecznych. Możliwe jest tworzenie większych, niestandardowych otworów czy załamań w stropie, co pozwala na swobodne aranżowanie wnętrza.
 • Redukcja kosztów materiałowych: ze względu na swoją konstrukcję, może wymagać mniejszej ilości materiałów w porównaniu do tradycyjnych rozwiązań. Oszczędność betonu i stali może przyczynić się do obniżenia kosztów budowy.
 • Możliwość większych rozpiętości: Strop jest w stanie obsłużyć większe rozpiętości niż niektóre tradycyjne rozwiązania. Dzięki temu można uzyskać większe przestrzenie bez konieczności stosowania dodatkowych podpór, co pozwala na swobodne projektowanie wnętrza.
 • Wytrzymałość i nośność: charakteryzuje się wysoką wytrzymałością i nośnością, co pozwala na efektywne przenoszenie obciążeń na elementy nośne, takie jak słupy czy ściany.
 • Optymalne wykorzystanie przestrzeni: Konstrukcja stropu Ackermana pozwala na optymalne wykorzystanie przestrzeni pod stropem, ponieważ nie ma tradycyjnych belek poprzecznych. To daje większą elastyczność w aranżacji pomieszczeń i tworzeniu przestrzeni podwieszonych.
 • Możliwość wzmocnienia konstrukcji: stosowanie dodatkowych wzmocnień w postaci dodatkowych prętów stalowych czy płyt zbrojeniowych.
 • Konstrukcja stropu Ackermana pozwala na oszczędność materiałów w porównaniu do tradycyjnych stropów żelbetowych. Mniejsze zużycie betonu i stali może przyczynić się do obniżenia kosztów budowy.
 • Strop Ackermana umożliwia tworzenie przestrzeni podwieszonych, które mogą być wykorzystane na różne sposoby, np. jako instalacje techniczne, przewody wentylacyjne czy przewody elektryczne.

Wady stropu Ackermana:

Skomplikowany montaż: czasochłonny w porównaniu do tradycyjnych rozwiązań. Wymaga precyzyjnego ustawienia żeber i zastosowania odpowiednich technik montażu.

Skomplikowane obliczenia i projektowanie: może wymagać bardziej zaawansowanych obliczeń i analiz inżynierskich w porównaniu do tradycyjnych rozwiązań. Konieczne jest uwzględnienie wielu czynników, takich jak obciążenia, geometria konstrukcji i warunki środowiskowe.

Trudność w naprawach i modyfikacjach: W przypadku konieczności naprawy lub modyfikacji stropu Ackermana może być bardziej skomplikowane niż w tradycyjnych rozwiązaniach. Konstrukcja żelbetowa i specyficzne wymagania montażowe mogą utrudniać dostęp do elementów i wprowadzanie zmian.

Konieczność doświadczonego personelu: Montaż wymaga doświadczonego personelu, którzy są odpowiednio przeszkoleni w zakresie technik montażu i zabezpieczenia elementów konstrukcyjnych. W przeciwnym razie istnieje ryzyko błędów w montażu, które mogą wpływać na wytrzymałość i stabilność stropu.

Wpływ na prace instalacyjne: Ze względu na specyfikę konstrukcji stropu Ackermana, instalacje techniczne, takie jak instalacje elektryczne, wentylacyjne czy hydrauliczne, mogą być trudniejsze do wykonania. Konieczne mogą być dodatkowe przygotowania i dostosowania w celu umieszczenia tych instalacji w stropie.

Wyższe koszty montażu: Ze względu na specyfikę konstrukcji i procesu montażu, strop Ackermana może wiązać się z wyższymi kosztami robocizny i materiałów w porównaniu do innych rozwiązań.

Strop Ackermana może mieć pewne ograniczenia w zakresie projektowania i konstrukcji, szczególnie jeśli chodzi o załamania czy niestandardowe kształty stropu.