Strop teriva – jaką dobrać grubość i wymiary? Cena za m2

Strop Teriva to jedna z najpopularniejszych i najczęściej wybieranych konstrukcji stropowych w budownictwie. Jego rosnąca popularność wynika zarówno z efektywnego wykonania, które pozwala na szybki montaż, jak i z doskonałych właściwości nośnych, które sprawiają, że jest on wybierany do różnego rodzaju projektów budowlanych. Dzięki swojej trwałości i wydajności, stropy Teriva stanowią nieodłączny element wielu współczesnych budynków.

Budowa stropu teriva

Budowa stropu Teriva to proces, który obejmuje kilka kluczowych kroków. Na początek, niezbędne jest przygotowanie odpowiedniego rusztowania lub deskowania, które umożliwi pracę na wysokości. Następnie na rusztowaniu układa się prefabrykowane belki Teriva, które są dostępne w różnych rozmiarach i długościach, co pozwala dostosować je do konkretnego projektu.

Po zamocowaniu belek Teriva na rusztowaniu, przystępuje się do wypełnienia przestrzeni między nimi betonem. Beton ten może być standardowy lub lekki, w zależności od wymagań konstrukcyjnych. Po wypełnieniu przestrzeni betonem, konieczne jest dokładne wyrównanie powierzchni, aby uzyskać równy strop. Kolejnym krokiem jest oczekiwanie na utwardzenie betonu, co może zająć kilka dni. Po tym czasie można przystąpić do demontażu rusztowania i dalszego wykończenia stropu, na przykład poprzez naniesienie odpowiednich warstw izolacji i posadzki.

Jaka jest grubość stropu teriva?

Grubość stropu Teriva zależy od typu stropu i rozstawu belek. W przypadku stropu Teriva 4.0, który jest najlżejszym typem stropu Teriva, grubość całej konstrukcji stropu wynosi 24 cm, czyli 21 cm pustaka stropowego Teriva 4.0 i 3 cm betonu. W przypadku stropu Teriva II, który jest stropem o większej nośności, grubość całej konstrukcji stropu wynosi 28 cm, czyli 24 cm pustaka stropowego Teriva 2 i 4 cm betonu.

Podsumowując, grubość stropu Teriva wynosi od 24 do 28 cm.

Ile kosztuje 1 m2 stropu teriva?

Koszt 1 m2 stropu Teriva zależy od kilku czynników, w tym dokladnego typu stropu, rozpiętości stropu, a także kosztów transportu i robocizny.

 • W przypadku stropu Teriva 4.0, który jest najlżejszym typem stropu Teriva, koszt 1 m2 waha się od 80 do 120 zł netto.
 • W przypadku stropu Teriva II, który jest stropem o większej nośności, koszt 1 m2 waha się od 100 do 140 zł netto.
 • Przykładowo, koszt stropu Teriva 4.0 o rozpiętości 5 metrów i powierzchni 100 m2 wynosi około 8000-12000 zł netto.
 • W przypadku stropu Teriva II o tej samej rozpiętości i powierzchni koszt wynosi około 10000-14000 zł netto.

Należy pamiętać, że są to tylko orientacyjne ceny.

Jak montować strop teriva?

Montaż stropu Teriva to proces złożony, który należy przeprowadzać zgodnie z instrukcją producenta. Ogólny schemat montażu tego stropu:

 1. Przygotowanie podłoża. Podłoże pod strop Teriva musi być równe i wypoziomowane. W razie potrzeby należy wyrównać podłoże za pomocą zaprawy cementowej.
 2. Montaż podpór montażowych. Podpory montażowe należy umieścić pod węzłami pasa dolnego kratownicy. Odległość między podporami montażowymi powinna wynosić maksymalnie 2 metry.
 3. Montaż kratownic stropowych. Kratownice stropowe należy układać w rzędach, prostopadle do belek. Kratownice powinny być ustawione na podporach montażowych w taki sposób, aby ich górne krawędzie były na tym samym poziomie.
 4. Montaż zbrojenia. W zależności od wymagań projektu, strop Teriva może być zbrojony siatką zbrojeniową. Siatkę zbrojeniową należy ułożyć na kratownicy, w taki sposób, aby jej dolna krawędź była na wysokości 2-3 cm poniżej górnej powierzchni belek.
 5. Zbrojenie wieńca. W wieńcu nad stropem należy wykonać zbrojenie, które będzie przenosiło obciążenia z dachu. Zbrojenie wieńca należy wykonać zgodnie z projektem.
 6. Betonowanie stropu. Po ułożeniu zbrojenia, strop należy wylać betonem. Beton powinien mieć klasę wytrzymałości C20/25 lub wyższą. Grubość warstwy betonu powinna wynosić 3 cm.
 7. Odbiór stropu. Po wyschnięciu betonu, strop należy odebrać przez osobę uprawnioną do wykonywania odbiorów technicznych.

Montaż stropu Teriva jest pracą wymagającą dużej precyzji i doświadczenia.

Jakie są zalety i wady stropu teriva?

Strop Teriva to prefabrykowany strop gęstożebrowy, który składa się z pustaków stropowych Teriva i belek stalowych. Stropy te są popularnym rozwiązaniem w budownictwie jednorodzinnym i wielorodzinnym.

Zalety stropu Teriva:

 • Łatwa i szybka montaż. Stropy Teriva można montować ręcznie, bez użycia ciężkiego sprzętu. Montaż stropu zajmuje zwykle kilka dni.
 • Dostępność prefabrykatów. Stropy Teriva są dostępne w szerokim wyborze rozpiętości i obciążeń użytkowych. Dzięki temu można dobrać strop do indywidualnych potrzeb budynku.
 • Dobre parametry izolacyjne. Pustaki stropowe Teriva są wykonane z betonu komórkowego, który ma dobre właściwości termoizolacyjne. Dzięki temu strop Teriva pomaga zmniejszyć straty ciepła w budynku.
 • Możliwość montażu w miejscach o trudnym dostępie. Stropy Teriva można montować w miejscach o ograniczonym dostępie, takich jak budynki o nieregularnym kształcie lub budynki położone w trudnym terenie.

Wady stropu Teriva:

 • Mniejsza dźwiękochłonność. Pustaki stropowe Teriva mają pustki powietrzne, które obniżają izolacyjność akustyczną stropu. 
 • Możliwość klawiszowania. Stropy tego typu mogą ulegać klawiszowaniu, czyli niewielkim odkształceniom, które mogą powodować hałasy. Aby zmniejszyć ryzyko klawiszowania, należy zastosować odpowiednie podpory montażowe.
 • Wyższy koszt niż stropu monolitycznego. Stropy Teriva są droższe niż stropy monolityczne, które są wykonywane na miejscu budowy.

Podsumowując, strop Teriva to dobre rozwiązanie dla osób, które szukają łatwego i szybkiego w montażu stropu o dobrych parametrach izolacyjnych.