Pleszka zwyczajna – wygląd, występowanie, jak odróżnić od kopciuszka?

Pleszka zwyczajna, znana również jako pliszka, to mały ptak z rodziny pliszkowatych, który zamieszkuje wiele regionów na całym świecie. Jest to uroczy i aktywny ptak, który często przyciąga uwagę swoim ciekawym zachowaniem i pięknym śpiewem. Co warto o nim wiedzieć?

Pleszka zwyczajna – charakterystyka gatunku

Pleszka zwyczajna (Motacilla alba) to mały ptak, który cechuje się charakterystycznym wyglądem i zachowaniem. Kilka kluczowych cech charakterystycznych tego gatunku:

 1. Ubarwienie: Dorosłe pleszki zwyczajne mają ubarwienie w większości białe z czarnym, kontrastującym grzbietem i głową. Charakterystyczna jest czarna obroża na szyi oraz biała brew i brzuch.
 2. Dymorfizm płciowy: Samice są podobne do samców, ale zwykle mają mniej intensywne czarne plamy na głowie i grzbiecie.
 3. Rozmiar: Są stosunkowo małymi ptakami o długości ciała wynoszącej około 16-19 centymetrów.
 4. Żywienie: Są owadożerne.
 5. Śpiew: Samce pleszki zwyczajnej słyną z pięknego śpiewu, który jest melodią złożoną z trzepotania i różnych dźwięków. Śpiew ten jest często wykorzystywany w tokach godowych.
 6. Leczenie i zachowanie: Pleszki są bardzo ruchliwymi ptakami i często spotyka się je na ziemi, wodzie lub na drzewach. Lubią przebywać nad rzekami, jeziorami i stawami.

Pleszka zwyczajna to ptak, który jest często obserwowany w różnych środowiskach, od miejskich parków po obszary wiejskie. 

Ile żyje pleszka?

Średnia długość życia pleszki zwyczajnej wynosi około 2 do 3 lat w dzikiej przyrodzie. Jednak wiele czynników wpływa na długość życia tych ptaków, w tym dostępność pożywienia, warunki środowiskowe, obecność drapieżników i choroby. Niektóre pleszki mogą dożyć wieku 5 lat lub więcej, ale są to wyjątkowe przypadki. Okres życia pleszek może być skrócony przez różne zagrożenia, takie jak utrata środowiska naturalnego, zanieczyszczenie, zmiany klimatu i drapieżniki. 

Pleszka zwyczajna – występowanie

Pleszka zwyczajna jest gatunkiem ptaka, który występuje na wielu obszarach na całym świecie. Jej występowanie jest rozległe i obejmuje różne środowiska. 

 • Europa: Tu można ją spotkać w różnorodnych siedliskach, od terenów wiejskich po miejskie parki.
 • Azja: szeroko rozpowszechniona na kontynencie azjatyckim, gdzie zamieszkuje różnorodne siedliska.
 • Afryka Północna: szczególnie w okresie migracji.
 • Ameryka Północna: rzadko, okazjonalne odnotowania.

Pleszka zwyczajna jest wędrownym ptakiem, który przemieszcza się na znaczne odległości w zależności od pory roku. 

Czy pleszka zimuje w Polsce?

To gatunek ptaka wędrownego, który zimuje na obszarach o łagodniejszym klimacie na południu Europy i północnej Afryce. W Polsce jest to ptak, który przylatuje na lęgowiska w okresie wiosennym i odlatuje na zimowiska w okresie jesiennym.

Pleszka zwyczajna – pożywienie

Pleszka zwyczajna to ptak owadożerny, a jego dietę stanowią:

 1. Muchy, komary, chrząszcze, ćmy i inne drobne owady.
 2. Larwy owadów znajdujące się w glebie lub w gnijącym drewnie. 
 3. Pajęczaki i roztocza.
 4. Drobne bezkręgowce wodne.
 5. Okazjonalnie drobne ryby.

Pleszka zwyczajna – rozmnażanie

Główne aspekty związane z rozmnażaniem tego gatunku:

 • Pleszki zaczynają okres lęgowy w zależności od regionu, ale zazwyczaj w Polsce rozpoczynają go w kwietniu lub maju. 
 • Samce pleszek mogą werbować partnerki za pomocą swojego śpiewu i demonstracji swojego pięknie ubarwionego upierzenia. 
 • Samica pleszki buduje gniazdo z traw, liści, mchu i innych roślinnych materiałów. Gniazdo może znajdować się na ziemi, w szczelinach skalnych, na dachach budynków, w dziuplach drzew lub na innych dostępnych miejscach.
 • Pleszki składają zazwyczaj od 4 do 6 jaj o białym kolorze z delikatnymi plamkami. 
 • Po wykluciu młode pozostają w gnieździe przez kolejne 10-14 dni, podczas których są karmione przez oba rodziców. Po opuszczeniu gniazda młode ptaki pozostają pod opieką rodziców przez pewien czas, aż nauczą się polować i zdobywać pożywienie samodzielnie.

Jak długo pleszka wysiaduje jajka?

Pleszka wysiaduje jajka przez okres zazwyczaj trwający od 12 do 14 dni. Proces wysiadywania jajek rozpoczyna się po złożeniu ostatniego jaja przez samicę do gniazda. Samica opuszcza gniazdo tylko na krótki okres, aby się nakarmić, ale w większości czasu pozostaje nad jajkami, aby utrzymać je w odpowiedniej temperaturze i wilgotności.

Jak odróżnić kopciuszka od pleszki?

Odróżnienie kopciuszka od pleszki może być wyzwaniem, ponieważ oba ptaki są stosunkowo małe i mogą wydawać się podobne. Oto kilka cech, które mogą pomóc w rozróżnieniu tych dwóch gatunków:

 1. Ubarwienie: Pleszka zwyczajna ma charakterystyczne ubarwienie, z białym brzuchem i brewką oraz czarnym grzbietem i głową. Kopciuszek ma bardziej jednolite, oliwkowo-brązowe ubarwienie, z delikatnymi prążkami na grzbiecie i białym podgardlu.
 2. Dziób: U pleszki jest stosunkowo cienki i spiczasty, podczas gdy dziób kopciuszka jest bardziej krótki i mocny.
 3. Wzór na skrzydłach: Na skrzydłach pleszki można zobaczyć białą plamę lub pasek na piórach pokrywy lotek. Kopciuszek ma bardziej jednolite skrzydła bez wyraźnych białych plam.
 4. Ogon: Ogon pleszki jest stosunkowo długi, z białymi bocznymi piórami, które są widoczne w locie. Kopciuszek ma krótszy ogon bez białych piór na bokach.
 5. Śpiew i zachowanie: Pleszka słynie z pięknego śpiewu, który jest często słyszany w okresie lęgowym. Kopciuszek ma bardziej prosty i monotonny śpiew. 
 6. Siedliska: Pleszka często przebywa w różnych siedliskach, w tym w okolicach wód, na polach i w lasach. Kopciuszek jest zazwyczaj ptakiem leśnym i można go spotkać głównie w lasach i zadrzewieniach.