Jakie są drzewa iglaste w Polsce? Ile jest rodzajów drzew iglastych?

W Polsce występuje wiele rodzajów drzew iglastych, które stanowią ważny element naszego krajobrazu i ekosystemów leśnych. Łączna liczba rodzajów drzew iglastych w Polsce obejmuje m.in. takie gatunki jak sosna, świerk, jodła, modrzew, cis, daglezja, sosenka, jałowiec i inne. Każdy z tych rodzajów ma swoje unikalne cechy i przydatność, zarówno jako surowiec drzewny, jak i element krajobrazu oraz siedlisko dla wielu gatunków fauny i flory. Ile ich jest i co warto o nich wiedzieć?

Ile jest drzew iglastych w Polsce?

Według Rocznika Statystycznego Leśnictwa 2020, w polskich lasach znajduje się około 207 mln drzew iglastych, co stanowi mniej więcej 68,4% wszystkich drzew w polskich lasach.

Do najpopularniejszych gatunków drzew iglastych w Polsce należą:

 • Sosna pospolita (142 mln drzew)
 • Świerk pospolity (36 mln drzew)
 • Jodła pospolita (18 mln drzew)
 • Modrzew europejski (6 mln drzew)
 • Jałowiec pospolity (4 mln drzew)
 • Cis pospolity (2 mln drzew)
 • Sosna limba
 • Sosna czarna
 • Sosna wejmutka
 • Świerk kłujący
 • Świerk czarny
 • Jodła Frasera
 • Jodła szlachetna

Drzewa iglaste dominują w polskich lasach na niżu i w górach niskich. W górach wysokich przeważają drzewa liściaste.

Na niżu drzewa iglaste dominują w lasach sosnowych, które zajmują około 60% powierzchni wszystkich lasów w Polsce. Sosna pospolita jest najczęstszym drzewem w Polsce i występuje na wszystkich typach gleb, ale najlepiej rośnie na glebach piaszczystych i suchych.

W górach niskich drzewa iglaste występują w lasach mieszanych z przewagą drzew iglastych. Świerk pospolity jest drugim co do liczebności drzewem w Polsce i występuje na glebach żyznych i wilgotnych. Jodła pospolita jest trzecim co do liczebności drzewem w Polsce i występuje na glebach żyznych i wilgotnych.

W górach wysokich drzewa iglaste występują w lasach iglastych i mieszanych z przewagą drzew liściastych. Modrzew europejski jest jedynym drzewem iglastym w Polsce, które zrzuca igły na zimę. Występuje na glebach żyznych i wilgotnych.

Drzewa iglaste pełnią w lasach ważną rolę. Są źródłem drewna, żywicy, igliwia i owoców. Są również siedliskiem dla wielu gatunków zwierząt i roślin.

Jakie mamy drzewa iglaste w Polsce?

W Polsce występuje wiele gatunków drzew iglastych. Do najpopularniejszych należą:

 • Sosna pospolita (Pinus sylvestris) – to najczęściej spotykane drzewo w Polsce. Występuje na wszystkich typach gleb, ale najlepiej rośnie na glebach piaszczystych i suchych. Sosna pospolita jest drzewem szybko rosnącym. Jej drewno jest wykorzystywane w budownictwie, meblarstwie i przemyśle drzewnym.
 • Świerk pospolity (Picea abies) – to drugie co do liczebności drzewo w Polsce. Występuje na glebach żyznych i wilgotnych. Świerk pospolity jest drzewem zimozielonym. Jego drewno jest wykorzystywane w budownictwie, meblarstwie i przemyśle drzewnym.
 • Jodła pospolita (Abies alba) – to drzewo o wąskim, stożkowatym pokroju. Występuje na glebach żyznych i wilgotnych. Jodła pospolita jest drzewem zimozielonym.
 • Modrzew europejski (Larix decidua) – to jedyne drzewo iglaste w Polsce, które zrzuca igły na zimę. Występuje na glebach żyznych i wilgotnych. Modrzew europejski jest drzewem szybko rosnącym. Jego drewno jest wykorzystywane w budownictwie, meblarstwie i przemyśle drzewnym.
 • Jałowiec pospolity (Juniperus communis) – to zimozielony krzew lub małe drzewo. Występuje na wszystkich typach gleb. Jałowiec pospolity jest rośliną ozdobną. Jego owoce są wykorzystywane w kuchni i w medycynie.
 • Cis pospolity (Taxus baccata) – to zimozielony krzew lub małe drzewo. Występuje na glebach żyznych i wilgotnych. Cis pospolity jest rośliną ozdobną. Jego drewno jest wykorzystywane w stolarstwie i w medycynie.

Oprócz tych gatunków w Polsce występują również inne drzewa iglaste, takie jak:

 • Sosna limba (Pinus cembra)
 • Sosna czarna (Pinus nigra)
 • Sosna wejmutka (Pinus strobus)
 • Świerk kłujący (Picea pungens)
 • Świerk czarny (Picea mariana)
 • Jodła Frasera (Abies fraseri)
 • Jodła szlachetna (Abies procera)
 • Modrzew japoński (Larix kaempferi)
 • Jałowiec sabiński (Juniperus sabina)
 • Cis japoński (Taxus cuspidata)

Lista regionów Polski z największą liczbą drzew iglastych:

 • Lubuskie – 30% powierzchni lasów to drzewa iglaste
 • Zachodniopomorskie – 29% powierzchni lasów to drzewa iglaste
 • Mazowieckie – 28% powierzchni lasów to drzewa iglaste
 • Warmińsko-Mazurskie – 27% powierzchni lasów to drzewa iglaste
 • Podkarpackie – 26% powierzchni lasów to drzewa iglaste

Ile jest rodzajów drzew iglastych?

W Polsce występuje około dwadzieścia gatunków drzew iglastych. Do najpopularniejszych należą:

 • Sosna pospolita 
 • Świerk pospolity
 • Jodła pospolita
 • Modrzew europejski
 • Jałowiec pospolity
 • Cis pospolity

Dla porównania, na świecie występuje około 600 gatunków drzew iglastych. Najwięcej z nich występuje w strefie umiarkowanej półkuli północnej. W strefie tropikalnej występuje niewiele gatunków drzew iglastych, głównie w górach.

Do najpopularniejszych gatunków drzew iglastych na świecie należą:

 • Sosna pospolita
 • Świerk pospolity)
 • Jodła pospolita
 • Modrzew europejski
 • Sosna wejmutka
 • Świerk kłujący
 • Jodła Frasera
 • Cedr libański
 • Cedr atlaski

Drzewa iglaste są ważną częścią przyrody na całym świecie. Stanowią ważny element krajobrazu i są siedliskiem dla wielu gatunków zwierząt i roślin.