Studnia głębinowa (wiercona) czy abisyńska?

Brak wody na działce? Pora pomyśleć o studni! Studnia głębinowa (wiercona) czy abisyńska? Która znich sprawdzi się lepiej, czym one się różnią i dlaczego przed podjęciem decyzji warto poznać szczegóły takiej inwestycji? Ceny, wskazówki, pozwolenia.

Kiedy przyda się własna studnia na działce?

Własna studnia na działce może przydać się w wielu sytuacjach, takich jak:

 • Brak dostępu do miejskiej sieci wodociągowej – jeśli Twoja działka znajduje się w miejscu, gdzie nie ma miejskiej sieci wodociągowej, to własna studnia będzie konieczna, aby mieć stały dostęp do wody.
 • Oszczędność kosztów – jeśli planujesz często podlewać ogród lub uprawiać rośliny, własna studnia może być bardziej opłacalna niż korzystanie z wody z miejskiej sieci, ponieważ masz pełną kontrolę nad zużyciem wody i nie musisz płacić za dostarczenie wody do swojej działki.
 • Brak jakości wody z miejskiej sieci – jeśli woda z miejskiej sieci jest niskiej jakości, zanieczyszczona lub nieodpowiednia do celów spożywczych, to własna studnia może być dobrym rozwiązaniem, umożliwiającym Ci korzystanie z czystej i zdrowej wody.
 • Awaria miejskiej sieci wodociągowej – w przypadku awarii miejskiej sieci wodociągowej, własna studnia umożliwi Ci korzystanie z wody bez potrzeby czekania na naprawę.
 • Brak regulacji miejskich dotyczących użytkowania wody – w niektórych przypadkach, jeśli działka znajduje się w miejscu bez regulacji miejskich dotyczących użytkowania wody, własna studnia może być jedynym sposobem na legalne korzystanie z wody na działce.

Warto jednak pamiętać, że posiadanie własnej studni wiąże się z pewnymi kosztami związanymi z jej budową, konserwacją oraz regularnymi badaniami jakości wody. Przed podjęciem decyzji o budowie studni należy także sprawdzić, czy w danym miejscu istnieją przeszkody prawne lub techniczne, które uniemożliwiają jej budowę lub mogą wpłynąć na jakość wody.

Studnia głębinowa, czyli jaka?

Studnia głębinowa to rodzaj studni, który jest wykonywany w celu pobrania wody z dużych głębokości. W przeciwieństwie do studni kopanych, które zwykle mają głębokość do 10-15 metrów, studnie głębinowe są wykonywane na głębokości od 20 do nawet ponad 100 metrów. Aby wykonać studnię głębinową, stosuje się specjalistyczny sprzęt, taki jak wiertnice, maszyny do pompowania i rurki wiertnicze. Wiercenie studni głębinowej jest bardziej czasochłonne i kosztowne niż wiercenie studni kopanej, ale pozwala na pozyskanie wody o wyższej jakości, ponieważ jest ona pobierana z warstw wody podziemnej, które są mniej narażone na zanieczyszczenia.

Studnie głębinowe są często stosowane w miejscach, gdzie jakość wody jest niska lub nieodpowiednia do celów spożywczych, a także w gospodarstwach rolnych, gdzie konieczne jest regularne podlewanie roślin. Woda pobierana z takiej studni może być także wykorzystywana do celów przemysłowych.

Warto jednak pamiętać, że budowa studni głębinowej wymaga odpowiednich kwalifikacji oraz doświadczenia, a także przestrzegania przepisów i norm dotyczących jakości wody. Przed podjęciem decyzji o budowie studni głębinowej należy dokładnie przebadać warunki geologiczne i hydrogeologiczne w danym miejscu, aby uniknąć problemów z jakością wody czy też zawaleniem się studni.

Studnia głębinowa a Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Budowa studni głębinowej podlega regulacjom określonym przez Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) obowiązujący na terenie danego obszaru. W zależności od przepisów ustalonych w MPZP, budowa studni głębinowej może być zabroniona, dozwolona z pewnymi ograniczeniami lub nie wymagać specjalnego zezwolenia.

Przed rozpoczęciem budowy studni głębinowej należy zapoznać się z dokumentacją MPZP oraz uzyskać niezbędne pozwolenia i zgody. W niektórych przypadkach może być wymagane uzyskanie pozwolenia na wiercenie studni głębinowej, a także przeprowadzenie badań hydrogeologicznych i geologicznych, aby określić warunki geologiczne w danym miejscu.

Warto pamiętać, że w niektórych obszarach budowa studni głębinowej może być zabroniona ze względu na ochronę środowiska i zasobów wodnych, a także z powodu występowania specjalnych stref ochronnych, takich jak obszary chronionej przyrody czy tereny przemysłowe.

Studnia głębinowa – pozwolenie na budowę czy tylko zgłoszenie?

Budowa studni głębinowej zwykle wymaga zgłoszenia do odpowiednich organów lub uzyskania pozwolenia na budowę, w zależności od przepisów obowiązujących na danym terenie. W przypadku studni głębinowej, wymagane dokumenty i procedury mogą się różnić w zależności od lokalnych przepisów i uwarunkowań geologicznych i hydrogeologicznych. W niektórych przypadkach, wiercenie studni głębinowej może wymagać uzyskania pozwolenia na budowę, a w innych przypadkach wystarczy jedynie złożenie zgłoszenia do odpowiedniego urzędu.

Warto jednak pamiętać, że budowa studni głębinowej wiąże się z pewnymi ryzykami i wymaga przestrzegania określonych norm i standardów jakości wody, a także zachowania odpowiedniej odległości od innych obiektów i instalacji podziemnych.

Dlatego przed rozpoczęciem budowy studni głębinowej, warto skonsultować się z odpowiednimi organami i specjalistami, którzy pomogą w określeniu wymaganych dokumentów i procedur oraz zapewnią, że budowa studni zostanie wykonana zgodnie z obowiązującymi standardami i normami.

Ile kosztuje studnia głębinowa?

Koszt budowy studni głębinowej może się różnić w zależności od wielu czynników, takich jak głębokość studni, rodzaj i jakość gruntów, poziom wód gruntowych, ilość potrzebnych pomp i filtrów oraz koszty pracy i materiałów.

Ogólnie, koszt budowy studni głębinowej zwykle wynosi od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Możliwe jest również, że koszty przekroczą tę kwotę, szczególnie w przypadku budowy studni głębinowej o dużej głębokości lub na terenach o trudnych warunkach geologicznych.

Przykładowe ceny za wiercenie studni głębinowej:

 • Studnia o głębokości 20-30 metrów: od 5 000 zł do 10 000 zł
 • Studnia o głębokości 30-50 metrów: od 10 000 zł do 20 000 zł
 • Studnia o głębokości 50-80 metrów: od 20 000 zł do 30 000 zł
 • Studnia o głębokości powyżej 80 metrów: od 30 000 zł do 50 000 zł

Należy pamiętać, że koszty budowy studni nie kończą się na samej budowie – trzeba również liczyć się z kosztami utrzymania, np. wymiany filtrów, konserwacji pomp i innych urządzeń. Warto również pamiętać o kosztach dodatkowych, takich jak pozwolenia i badania geologiczne, które mogą być wymagane przed rozpoczęciem budowy studni głębinowej.

Studnia głębinowa – odległości. Gdzie powinna się znaleźć?

Lokalizacja studni głębinowej powinna być odpowiednio zaplanowana, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowania oraz skuteczne zaopatrzenie w wodę. Przy ustalaniu lokalizacji studni należy wziąć pod uwagę kilka czynników, w tym:

 1. Odległość od źródeł zanieczyszczeń: Studnię głębinową należy umiejscowić w miejscu, które jest jak najdalej od źródeł zanieczyszczeń, takich jak szamba, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, pola uprawiane z użyciem chemikaliów i nawozów, itp. Zwykle zaleca się, aby studnia była oddalona co najmniej 30 metrów od takich źródeł.
 2. Poziom wód gruntowych: Studnia głębinowa powinna być umiejscowiona na odpowiedniej głębokości w celu osiągnięcia stabilnego poziomu wody gruntowej. Zwykle zaleca się, aby studnia była umiejscowiona powyżej poziomu wody gruntowej, aby uniknąć zanieczyszczenia wody.
 3. Warunki geologiczne: Studnia powinna być zlokalizowana w miejscu, w którym jest małe ryzyko osuwania się ziemi, pęknięć skał, a także występowania niebezpiecznych gazów lub innych substancji toksycznych.
 4. Odległość od budynków: Zaleca się, aby studnia była umiejscowiona co najmniej 5-10 metrów od budynków mieszkalnych, aby zapobiec infiltracji wody do fundamentów.
 5. Dostępność: Studnia powinna być łatwo dostępna dla obsługi technicznej w celu przeprowadzania konserwacji, remontów i wymiany urządzeń.

W każdym przypadku, przed lokalizacją studni głębinowej należy skonsultować się z doświadczonym specjalistą, który pomoże wybrać najlepsze miejsce dla studni w oparciu o analizę warunków hydrogeologicznych i geologicznych na danym terenie.

Jak wykonać studnię głębinową?

Budowa studni głębinowej jest procesem skomplikowanym i wymagającym odpowiedniego przygotowania oraz specjalistycznej wiedzy i umiejętności. Poniżej ogólny opis procesu budowy studni głębinowej:

Przygotowanie terenu: W pierwszej kolejności należy usunąć warstwę gleby i skał, aby umożliwić wiercenie.

Wiercenie otworu: Następnie, przy użyciu specjalistycznych maszyn i narzędzi, wykonywany jest otwór w ziemi. Wiercenie może być prowadzone na sucho, za pomocą wiertnic lub na mokro, za pomocą wody.

Montaż rur: Po osiągnięciu wymaganej głębokości, rury studniowe są wprowadzane do otworu. Rury te są zwykle wykonane z tworzywa sztucznego lub stali nierdzewnej i muszą być skutecznie uszczelnione w celu zapobiegania przedostawaniu się zanieczyszczeń do wody.

Otwór studniowy: Na górze rur studniowych zostaje zamontowany otwór studniowy, który umożliwia dostęp do wnętrza studni oraz umożliwia montaż pomp i filtrów.

Oczyszczanie i dezynfekcja: Po zakończeniu montażu rur i otworu studniowego, wnętrze studni jest dokładnie oczyszczane i dezynfekowane w celu usunięcia wszelkich zanieczyszczeń.

Montaż pomp i filtrów: Na koniec, montowane są pompy i filtry, które pozwalają na pobieranie wody z studni i zapewniają jej czystość i jakość.

W każdym przypadku, budowę studni głębinowej należy powierzyć doświadczonym fachowcom, którzy posiadają niezbędną wiedzę, doświadczenie i specjalistyczny sprzęt, aby zapewnić skuteczne i bezpieczne wykonanie studni.

Studnia głębinowa zamiast przyłączenia się do sieci wodociągowej – kiedy warto?

Decyzja o budowie studni głębinowej zamiast przyłączenia się do sieci wodociągowej powinna być dobrze przemyślana i oparta na kilku czynnikach.

 • Po pierwsze, studnia głębinowa jest szczególnie korzystna w sytuacji, gdy nie ma możliwości podłączenia do sieci wodociągowej lub koszty przyłączenia do niej są bardzo wysokie. Budowa studni głębinowej może być w takiej sytuacji bardziej ekonomiczna, szczególnie jeśli teren, na którym znajduje się działka, ma wystarczającą ilość wody gruntowej.
 • Po drugie, studnia głębinowa może być bardziej korzystna w przypadku, gdy właściciel działki pragnie mieć pełną kontrolę nad jakością wody, jaką spożywa. Woda z sieci wodociągowej może być poddana różnym procesom uzdatniania, ale w niektórych przypadkach jakość wody z sieci może być niska, a jej smak i zapach mogą nie odpowiadać właścicielowi działki.
 • Po trzecie, budowa studni głębinowej może być bardziej korzystna w przypadku, gdy właściciel chce oszczędzić na kosztach utrzymania sieci wodociągowej, takich jak opłaty abonamentowe i za zużytą wodę.

Przed podjęciem decyzji o budowie studni głębinowej zamiast przyłączenia się do sieci wodociągowej, należy przeprowadzić dokładną analizę kosztów i korzyści, a także skonsultować się z odpowiednimi specjalistami, takimi jak geolodzy czy hydrolodzy, w celu oceny poziomu wody gruntowej i jej jakości.

Studnia abisyńska  – budowa i przeznaczenie

Studnia abisyńska to rodzaj studni głębinowej, która charakteryzuje się wierceniem w ziemię za pomocą specjalistycznego narzędzia zwanego abisynką. Budowa studni abisyńskiej polega na wierceniu w ziemię rurki o średnicy około 10-15 cm, wyposażonej w specjalny koniec zakończony ostrzem w kształcie gwiazdy. Rurka jest wprowadzana w ziemię na głębokość około 10-15 metrów, a następnie usuwana. W miejscu, gdzie rurka była wbijana, pozostaje w ziemi otwór o średnicy około 5-10 cm, który służy jako kanał do wyprowadzenia wody.

Abisyńskie studnie są stosunkowo łatwe w budowie i stosunkowo tanie, dlatego są często wykorzystywane w rolnictwie, w ogrodach działkowych oraz do zaopatrywania w wodę mniejszych osiedli. Mogą być wykorzystywane do pozyskiwania wody gruntowej, która charakteryzuje się zwykle wysoką jakością. Studnie te mają wiele zalet, takich jak niskie koszty budowy, małe wymagania dotyczące powierzchni gruntowej, szybki czas wykonania, a także możliwość ustawienia ich nawet w miejscach trudnodostępnych. Wadą natomiast jest ograniczona wydajność wody oraz możliwość zanieczyszczenia wody gruntowej przez niekorzystne działanie czynników zewnętrznych, takich jak np. chemikalia używane w rolnictwie.

Warto również pamiętać, że przed przystąpieniem do budowy studni abisyńskiej należy uzyskać wszelkie niezbędne zezwolenia i pozwolenia od odpowiednich organów władzy, a także skonsultować się z odpowiednimi specjalistami, aby ocenić poziom wody gruntowej i jej jakość.

Metody wykonania studni abisyńskiej

Wykonanie studni abisyńskiej polega na wbiciu w ziemię rurki zakończonej specjalnym końcem z ostrzami, który jest w stanie przedrzeć się przez różnego rodzaju warstwy gruntu i skał. W zależności od potrzeb, można zastosować różne metody wykonania studni abisyńskiej:

 1. Wiertnica abisyńska – to urządzenie mechaniczne, które składa się z rurki wiertniczej, specjalnego końca z ostrzami oraz mechanizmu napędowego. Wiertnica abisyńska jest prowadzona ręcznie lub z zastosowaniem sprzętu mechanicznego, np. kosiarki, agregatu prądotwórczego czy traktora. W czasie wiercenia studni abisyńskiej, wiertnica jest wprowadzana w ziemię, a następnie stopniowo wypychana, przy jednoczesnym wierceniu w ziemię. W ten sposób powstaje otwór o średnicy od 5 do 10 cm, który służy jako kanał do wyprowadzenia wody.
 2. Ręczne wiercenie abisyńskie – to metoda polegająca na wierceniu ręcznie rurki w ziemię przy użyciu specjalnego końca z ostrzami. Ręczne wiercenie abisyńskie wymaga sporej siły fizycznej i czasu, dlatego jest stosowane głównie wtedy, gdy w pobliżu miejsca, gdzie ma powstać studnia, nie ma dostępu do maszyn.
 3. Wiercenie hydrauliczne – to metoda wykorzystująca ciśnienie wody pod wysokim ciśnieniem, aby wbijać rurkę zakończoną ostrzem w ziemię. Podczas wiercenia, woda pod ciśnieniem jest wprowadzana do rurki, co powoduje wypchnięcie jej w ziemię. W ten sposób powstaje otwór o średnicy od 5 do 10 cm, który służy jako kanał do wyprowadzenia wody.

W zależności od wybranej metody wykonania studni abisyńskiej, różnią się koszty, czas wykonania oraz jakość i wydajność studni.

Budowa studni abisyńskiej – formalności i pozwolenie

Budowa studni abisyńskiej zazwyczaj nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. Jednak w niektórych przypadkach mogą być wymagane pewne formalności. Przede wszystkim należy zasięgnąć informacji u odpowiedniego urzędu, czy w danym miejscu można wykonywać studnie abisyńskie i czy nie ma konieczności uzyskania jakichkolwiek zezwoleń lub zgód. W niektórych przypadkach studnie abisyńskie mogą być niedozwolone lub wymagają uzyskania pozwolenia.

W przypadku, gdy studnia abisyńska będzie wykorzystywana do zaopatrywania w wodę gospodarstwa domowego, warto również poinformować operatora wodociągów, aby nie był naliczany podwójny podatek od wody.

Przed przystąpieniem do budowy studni abisyńskiej, warto również skonsultować się z specjalistami, którzy pomogą w wyborze odpowiedniego miejsca do budowy, dobiorą odpowiednią metodę wykonania oraz wykonają badanie wody. W przypadku, gdy woda z studni abisyńskiej będzie używana do celów przemysłowych lub rolniczych, mogą być wymagane dodatkowe formalności i pozwolenia.

Ile kosztuje abisynka?

Koszt wykonania studni abisyńskiej zależy od wielu czynników, takich jak lokalizacja, rodzaj gruntu, głębokość, średnica studni oraz ilość i rodzaj materiałów użytych do budowy. Szacuje się, że koszt wykonania studni abisyńskiej wynosi od kilkuset do kilku tysięcy złotych.

W przypadku wykonania studni abisyńskiej przez specjalistów, koszt może być wyższy, ale w zamian otrzymuje się fachową usługę wykonaną z użyciem odpowiednich narzędzi i materiałów. Warto też pamiętać, że inwestycja ta może przynieść oszczędności w długim okresie czasu, zwłaszcza jeśli mieszkamy w miejscu, gdzie dostęp do wody jest ograniczony lub kosztuje dużo.

Przykładowe ceny za wykonanie studni abisyńskiej w Polsce:

 • Studnia abisyńska o głębokości 10-12 m i średnicy 125 mm – od 1500 do 2500 zł
 • Studnia abisyńska o głębokości 15-20 m i średnicy 125 mm – od 2500 do 4000 zł
 • Studnia abisyńska o głębokości 20-30 m i średnicy 125 mm – od 4000 do 6000 zł

Podsumowując, cena wykonania studni abisyńskiej jest uzależniona od wielu czynników, dlatego warto skontaktować się z fachowcami, aby uzyskać dokładną wycenę w oparciu o indywidualne potrzeby i wymagania.

Studnia abisyńska – czy można zrobić ją samodzielnie?

Budowa studni abisyńskiej jest zadaniem wymagającym specjalistycznej wiedzy i umiejętności, a także odpowiedniego sprzętu i narzędzi. W związku z tym, niezależnie od stopnia wprawy i doświadczenia, wykonanie studni abisyńskiej samodzielnie może być bardzo trudne i niebezpieczne. Ponadto, nieprawidłowa budowa studni abisyńskiej może prowadzić do poważnych problemów, takich jak nieszczelności, co z kolei może skutkować skażeniem wody lub jej zanieczyszczeniem.

Dlatego zaleca się, aby budowę studni abisyńskiej powierzyć specjalistom, którzy mają nie tylko odpowiednie kwalifikacje, ale także niezbędne doświadczenie i sprzęt. Profesjonalna firma wykonawcza zapewni nie tylko odpowiednią jakość wykonania studni, ale także przeprowadzi wszystkie niezbędne badania wody, które pozwolą na określenie jej jakości i przydatności do użytku.