Kania ruda i kania czarna

Kania ruda i kania czarna to dwa różne gatunki ptaków drapieżnych, które zamieszkują różne regiony świata. Pomimo podobieństwa w nazwie, te dwa gatunki różnią się wyglądem, zachowaniem oraz siedliskami, co czyni je interesującymi obiektami badań ornitologicznych i obserwacji przyrodniczych.

Jak wygląda kania czarna?

Kania czarna (Milvus migrans) to średniej wielkości ptak drapieżny, który charakteryzuje się następującymi cechami wyglądu:

 1. Upierzenie: Dorosłe kanie czarne mają brązowe upierzenie na wierzchu ciała, w tym na skrzydłach i ogonie. Spód ciała jest jasny, o barwie kremowej lub białej. Charakterystyczną cechą jest również biały łysy obszar na szyi i głowie, który jest wyraźnie widoczny w locie.
 2. Długość ciała: Dorosłe osobniki: od 55 do 60 centymetrów.
 3. Rozpiętość skrzydeł: Od 145 do 155 centymetrów.
 4. Głowa: Stosunkowo mała w porównaniu do reszty ciała. Charakteryzuje się ostro zakończonym, hakowatym dziobem oraz ciemnymi oczami.
 5. Ogon: Dość długi i szeroki, z zaokrąglonymi końcówkami.
 6. Nogi: Stosunkowo krótkie, w jasnym kolorze i z pazurami do chwytania zdobyczy.
 7. Lot: W locie kania czarna ma charakterystyczny profil skrzydeł, z wyraźnie wygiętymi końcówkami skrzydeł w kształcie litery V. W trakcie lotu można dostrzec białe plamy na skrzydłach oraz jasny spód ciała.

Kania czarna jest ptakiem drapieżnym, który żywi się głównie padliną, ale także małymi ssakami, ptakami, rybami i owadami.

Kania czarna – występowanie

Kania czarna występuje na szerokim obszarze Eurazji, obejmując Europę, Azję, aż po północną Afrykę. Jej występowanie jest zróżnicowane w zależności od regionu, a to, czy ptaki te są obecne w danym miejscu, zależy od sezonu i migracji.

 • W Europie kanie czarne są obecne na większości obszarów kontynentu, z wyjątkiem niektórych wysokogórskich regionów. Są to ptaki lęgowe, które gniazdują w różnych siedliskach, od obszarów leśnych i górskich po obszary rolnicze i nadbrzeżne. Kania czarna jest często spotykana nad rzekami, jeziorami i otwartymi przestrzeniami.
 • Gatunek ten występuje na obszarze Azji od zachodniej części kontynentu aż po daleki Wschód. W Azji Środkowej i Zachodniej kanie czarne są ptakami lęgowymi, podczas gdy w Azji Wschodniej przemieszczają się na zimowanie.
 • Kania czarna zimuje na północnym wybrzeżu Afryki, w tym w krajach takich jak Maroko, Algieria i Tunezja. Obszary te oferują łagodny klimat i dostępność pożywienia w okresie zimowym.
 • Ptaki te są również obecne w obszarach miejskich, gdzie można je zobaczyć unoszące się nad miastami w poszukiwaniu pożywienia, zwłaszcza w okresie zimowym.

Kania czarna to ptak migrujący, który przemieszcza się na duże odległości między sezonem lęgowym a zimowym. Ptaki lęgowe z Europy i Azji przemieszczają się na zimowanie do Afryki, podczas gdy ptaki z Azji Wschodniej migrują na południe do obszarów południowo-wschodniej Azji.

Jak wygląda kania ruda?

Kania ruda to duży ptak drapieżny z rodziny jastrzębiowatych. Ma długość ciała około 60-66 cm i rozpiętość skrzydeł około 160 cm. Jest wyraźnie większa od myszołowa, dzięki dłuższym skrzydłom oraz długiemu, wyraźnie wciętemu ogonowi. Upierzenie kani rudej jest rdzawobrązowe z białawą, kreskowaną głową. Na spodzie skrzydeł znajdują się wyraźne białe plamy.

Kania ruda jest ptakiem wszystkożernym. Żywi się małymi gryzoniami, żabami, młodymi i niedołężnymi ptakami, a także padliną.

Czy kania ruda występuje w Polsce?

Tak, kania ruda występuje w Polsce. Jest to jednak gatunek bardzo nieliczny, który występuje wyłącznie na zachodzie i północnym wschodzie kraju. Głównymi obszarami występowania kani rudej w Polsce są Pomorze Zachodnie, Wielkopolska oraz Dolny Śląsk. W Polsce północnej – Pomorze Środkowe oraz Warmia i Mazury. Na pozostałym obszarze praktycznie nie występuje.

W Polsce gniazduje około 1500-2000 par kani rudej. Gatunek ten jest objęty ścisłą ochroną gatunkową.

Kania ruda i kania czarna – pożywienie

Kania ruda (Milvus milvus) i kania czarna (Milvus migrans) to dwa gatunki ptaków drapieżnych, które żywią się podobnymi rodzajami pożywienia, ze względu na podobieństwa w budowie anatomicznej i ekologii. Główne składniki ich diety:

 1. Padlina: Oba gatunki mają doskonały węch, który pozwala im wykrywać padłe zwierzęta na dużą odległość.
 2. Ryby: Ptaki te polują na ryby wodne, nurkując w wodzie, aby złapać zdobycz. Wiele z nich żywi się rybami, które znajdują się na brzegach rzek, jezior i morskich wybrzeży.
 3. Ptaki: Polują na mniejsze ptaki, takie jak gołębie, szpaki, wróble i inne, a także na ich młode.
 4. Gryzonie: Myszy, nornice i krety.
 5. Owady: Takie jak chrząszcze, larwy i owady latające.
 6. Odpady żywności: W obszarach miejskich i rolniczych te ptaki często korzystają z odpadków żywności, które zostawiają ludzie.
 7. Pokarm roślinny: Choć są głównie drapieżnikami, oba gatunki mogą czasem spożywać pokarm roślinny, zwłaszcza jeśli dostępność pożywienia jest ograniczona. Może to obejmować owoce, nasiona i rośliny wodne.

Kanie ruda i kanie czarne to wszechstronne drapieżniki, które dostosowują swoją dietę w zależności od dostępności pożywienia w danym regionie i okresie roku. 

Kania ruda i kania czarna – rozmnażanie

Oba gatunki są monogamiczne i tworzą trwałe pary. Sezon godowy trwa od marca do maja. W tym czasie ptaki wykonują charakterystyczne loty godowe, podczas których mogą wykonywać przewroty w powietrzu i trzymać się za szpony.

 • Kania ruda buduje gniazdo na drzewie, zwykle liściastym, w pobliżu wody. Gniazdo jest wykonane z patyków i wyścielone suchą trawą, sierścią i śmieciami.
 • Kania czarna również buduje gniazdo na drzewie, ale zwykle w pobliżu czapli czy kormoranów.

Samica składa od 2 do 3 jaj, które wysiaduje przez około 30-32 dni. Po wykluciu, młode są karmione przez obydwoje rodziców. Oba gatunki, ania ruda i kania czarna osiągają dojrzałość płciową po 2-3 latach życia.

Kania ruda i kania czarna – ochrona

Oba te gatunki w wielu regionach świata spotykają się z różnymi zagrożeniami, zarówno naturalnymi, jak i spowodowanymi działalnością człowieka. Ochrona tych ptaków jest istotna ze względu na ich rolę w ekosystemach i zachowanie bioróżnorodności. Kilka aspektów związanych z ochroną kanii rudych i czarnych:

Zagrożenia dla gniazdowania: Kanie ruda i czarna budują gniazda na drzewach, klifach lub słupach elektrycznych. Zagrożeniem dla ich gniazd i jaj są wypadki, kiedy gniazda mogą ulec zniszczeniu przez wiatr, opady lub interwencję człowieka. 

Intoksykacja pokarmem: Ptaki te mogą być narażone na intoksykację pokarmem, zwłaszcza jeśli zjedzą zdobycz zatrutą pestycydami lub innymi chemikaliami. 

Kolonizacja obszarów miejskich: Ptaki te są coraz częściej obserwowane w obszarach miejskich, gdzie mogą stanowić konkurencję dla innych ptaków drapieżnych i wprowadzać się na miejsca lęgowe innych ptaków. 

Łowiectwo i prześladowanie: W niektórych regionach ptaki te są prześladowane lub odławiane przez ludzi ze względu na niesłuszne przekonania lub tradycje. Ochrona prawna i edukacja na temat znaczenia tych ptaków dla ekosystemów może przyczynić się do zmniejszenia tego zagrożenia.

Wspieranie ochrony siedlisk: Kluczowym elementem ochrony kanii rudych i czarnych jest zachowanie ich naturalnych siedlisk. To obejmuje ochronę lasów, rzek, jezior i obszarów wilgotnych, które stanowią ważne miejsca lęgowe i miejsca żerowania dla tych ptaków.

Wiele krajów i organizacji zajmuje się ochroną tych ptaków i ich siedlisk poprzez programy monitoringu, edukacji ekologicznej i środki ochrony prawnej.