Grubodziób – wygląd ptaka, głos i ciekawostki

Grubodziób to wyjątkowy ptak, którego charakteryzują niezwykłe cechy fizyczne i zachowanie. Co warto o nim wiedzieć, jak wygląda, czym się żywi i jakimi ciekawostkami zwraca uwagę obserwatorów i ornitologów?

Jak wygląda ptak grubodziób?

Grubodziób to średniej wielkości ptak z rodziny grubodziobów. Charakteryzuje się następującymi cechami wyglądu:

 1. Upierzenie: Spłaszczone, czarne pióra na głowie, gardle i szyi, co nadaje mu charakterystyczny wygląd. Pozostała część ciała jest głównie biała, choć na grzbiecie może występować nieco czarnego lub szarego upierzenia. Skrzydła i ogon są również czarne, ale widoczne są białe plamy na wewnętrznych stronach skrzydeł.
 2. Dziób: Ogromny, płaski i szeroki, o pomarańczowoczerwonym kolorze. Dziób jest tak duży, że może stanowić nawet połowę długości ptaka.
 3. Nogi i stopy: Krótkie i czarne, a stopy wyposażone w mocne pazury, co ułatwia im chwytanie zdobyczy.
 4. Rozmiar: Dorosłe grubodzioby osiągają zazwyczaj długość ciała wynoszącą od 40 do 45 cm, a rozpiętość skrzydeł mieści się w zakresie od 80 do 95 cm.

Grubodzioby są ptakami typowo wodnymi, często spotykanymi w stawach, mokradłach, jeziorach i rzekach. Są doskonałymi pływakami i nurkami, co pomaga im w zdobywaniu zdobyczy, przede wszystkim ryb. Charakterystyczny wygląd dzioba i upierzenia sprawia, że są łatwo rozpoznawalne wśród ptaków wodnych.

Jak rozpoznać grubodzioba po głosie?

Grubodziób to mały ptak o niepozornym wyglądzie, ale z bardzo charakterystycznym głosem. Jego śpiew jest opisywany jako pstrykający, cykanie lub metaliczny. Grubodziób wydaje różne odgłosy w zależności od sytuacji. Jego podstawowym głosem jest cykanie, które ptak wydaje w czasie żerowania, komunikacji z innymi osobnikami i w sytuacji zagrożenia.

W czasie godów grubodziób wydaje bardziej skomplikowany śpiew, który składa się z różnych tonów i dźwięków. Śpiew ten jest bardzo głośny i może być słyszalny z daleka.

Oto kilka przykładów głosów grubodzioba:

 • Cik-cik-cik – to podstawowy głos, który ptak wydaje w czasie żerowania i komunikacji.
 • Cik-cik-cik-cik-cik – to głośniejszy dźwięk, wydawany w czasie godów.
 • Klik-klik-klik – to głos, który grubodziób wydaje, gdy czuje się zagrożony.

Jeśli usłyszysz podobne dźwięki, możesz być pewien, że masz do czynienia z grubodziobem.

Gdzie i kiedy można zobaczyć grubodzioba?

Grubodzioby występują w Europie, Azji i północno-zachodniej Afryce. W Polsce są licznym gatunkiem, który można spotkać na różnorodnych siedliskach, w tym w lasach liściastych i mieszanych, w parkach i ogrodach, a także w pobliżu zbiorników wodnych. Gniazdują w okresie od kwietnia do czerwca, w dziuplach drzew, zwykle w pobliżu wody i tam właśnie można je zobaczyć.

Samica składa od 4 do 6 jaj, które wysiaduje przez około 14 dni. Po wykluciu, młode są karmione przez obydwoje rodziców. Młode opuszczają gniazdo po około 20-22 dniach życia. Grubodzioby są gatunkiem osiadłym, ale niektóre populacje mogą migrować na krótsze dystanse w poszukiwaniu pożywienia.

Czym żywi się grubodziób?

Grubodziób (Platalea leucorodia) specjalizuje się w polowaniu na ryby i inne organizmy wodne. Jego dieta jest zróżnicowana i obejmuje różne gatunki ryb i bezkręgowców żyjących w wodach słodkich i słonawych. Główne składniki diety grubodzioba:

 • Ryby stanowią główny składnik diety grubodzioba. Ptak ten poluje na różne gatunki ryb, w tym małe rybki, płocie, leszcze, okonie i inne. Dzięki swojemu długiemu i płaskiemu dziobowi jest w stanie skutecznie łapać ryby z wody.
 • Skorupiaki: raki i małe krewetki, które występują w wodach słonawych i słonych.
 • Mięczaki i małe bezkręgowce wodne.
 • Czasami grubodzioby mogą pożerać także małe płazy, zwłaszcza gdy te organizmy są dostępne w ich siedliskach.
 • Choć dieta grubodzioba jest przede wszystkim mięsna, czasami można zaobserwować, że ptak ten spożywa także pewne rośliny wodne i glony.

Grubodzioby są ptakami, które polują w sposób aktywny, powoli przemieszczając się w płytkich wodach i używając swojego długiego dzioba, aby chwytać zdobycz. Ich dziób jest wyposażony w liczne drobne nieruchome szczecinki, które pomagają im filtrować drobinki pożywienia z wody. To sprawia, że są doskonałymi łowcami ryb i innych organizmów wodnych. 

Czy grubodziób jest pod ochroną?

Tak, grubodziób jest objęty ochroną gatunkową w Polsce. Jest to gatunek chroniony ściśle, co oznacza, że jego niszczenie, płoszenie lub przetrzymywanie jest zabronione.

Grubodziób jest gatunkiem rzadkim i ginącym. Głównymi zagrożeniami dla tego ptaka są:

 • Utrata siedlisk, w tym wycinanie lasów liściastych i mieszanych.
 • Utrata dziupli, w których grubodzioby gniazdują.
 • Zanieczyszczenie środowiska, w tym pestycydy i inne chemikalia.

Grubodziób – ciekawostki

Grubodziób to mały ptak o niepozornym wyglądzie, ale z wieloma ciekawymi cechami. 

 • Ma bardzo duży dziób, który jest prawie tak duży jak jego głowa. Dziób ten jest bardzo mocny i pozwala grubodziobowi rozłupywać orzechy i pestki.
 • Największym grubodziobem jest grubodziób zwyczajny (Coccothraustes coccothraustes). Długość jego ciała wynosi około 18 cm, a rozpiętość skrzydeł około 32 cm. Waga tego grubodzioba wynosi od 30 do 60 gramów.
 • Najmniejszym grubodziobem jest grubodziób azjatycki (Coccothraustes amurensis). Długość jego ciała wynosi około 15 cm, a rozpiętość skrzydeł około 26 cm. Waga grubodzioba azjatyckiego wynosi od 20 do 35 gramów.
 • Grubodziób jest jedynym ptakiem w Polsce, który może rozłupywać orzechy włoskie.
 • Ma bardzo charakterystyczny głos, który jest opisywany jako pstrykanie, cykanie lub coś metalicznego.
 • Jest bardzo towarzyski i często gromadzi się w duże grupy, zwłaszcza w okresie zimowym.
 • Jest gatunkiem chronionym w Polsce.

Dodatkowe ciekawostki o grubodziobie:

 • Ptaki te są bardzo dobrymi lotnikami. Mogą latać z prędkością do 50 km/h.
 • Są bardzo płodne. W jednej zniesieniu samica może złożyć do 6 jaj.
 • Młode grubodzioby są bardzo szybko odchowywane. Po około 20 dniach opuszczają gniazdo.