Chudy beton – pod ławy, pod kostkę, jak zrobić?

Chudy beton, znany również jako beton o niskiej zawartości cementu, zdobywa coraz większą popularność jako materiał budowlany do zastosowania pod ławy fundamentowe i pod nawierzchnię kostki brukowej. Jego wyjątkowe właściwości i trwałość sprawiają, że jest atrakcyjnym wyborem dla projektów budowlanych, zarówno komercyjnych, jak i mieszkaniowych. Co warto o tym rozwiązaniu wiedzieć?

Co to jest chudy beton?

Chudy beton, nazywany również betonem o niskiej zawartości cementu, to rodzaj betonu, w którym stosunek cementu do pozostałych składników, takich jak piasek, żwir i woda, jest znacznie niższy niż w tradycyjnym betonie. Charakteryzuje się on niższą wytrzymałością na ściskanie, ale jest bardziej ekonomiczny i łatwiejszy w produkcji. Jest stosowany w wielu projektach budowlanych, gdzie nie wymagane są duże wytrzymałości mechaniczne, takich jak podłoża pod nawierzchnie drogowe, podłogi przemysłowe czy pod ławy fundamentowe. Chudy beton jest także używany w technologiach opartych na recyklingu, aby zmniejszyć zużycie cementu i zasobów naturalnych.

Chudy beton pod fundamenty

Ze względu na swoją niższą wytrzymałość mechaniczną w porównaniu do tradycyjnego betonu, chudy beton nie jest zazwyczaj stosowany bezpośrednio pod fundamenty budynków, szczególnie w przypadku budynków mieszkalnych lub komercyjnych. Fundamenty muszą być wytrzymałe i stabilne, aby utrzymać cały budynek, dlatego najczęściej używa się standardowego betonu o odpowiednich parametrach wytrzymałościowych.

Jednak w przypadku mniejszych konstrukcji, takich jak małe budynki gospodarcze, altany ogrodowe czy ogrodzenia, chudy beton może być swobodnie używany jako materiał pod fundamenty. W takich przypadkach, gdzie nie wymaga się znacznej wytrzymałości fundamentów,,może być on bardziej ekonomiczny i łatwiejszy w produkcji.

Warto jednak pamiętać, że projektowanie fundamentów podlega przepisom budowlanym i musi spełniać określone normy bezpieczeństwa i wytrzymałości. Dlatego przed zastosowaniem chudego betonu pod fundamenty, zawsze należy skonsultować się z inżynierem budowlanym lub architektem, aby zapewnić, że spełnione zostaną wszystkie odpowiednie kryteria i wymagania budowlane.

Chudy beton pod posadzkę na gruncie

W niektórych przypadkach chudy beton może być stosowany pod posadzkę na gruncie, szczególnie tam, gdzie nie wymagane są duże wytrzymałości mechaniczne, a priorytetem jest oszczędność kosztów i ułatwienie procesu budowlanego. Jednak decyzja o zastosowaniu chudego betonu pod posadzkę na gruncie powinna być dokładnie przemyślana i dostosowana do konkretnych warunków i wymagań projektu. Oto kilka kwestii do uwzględnienia:

 1. Obciążenia: Warto ocenić, jakie obciążenia będzie musiała wytrzymać posadzka. Chudy beton ma niższą wytrzymałość na ściskanie niż tradycyjny beton, więc nie nadaje się do obszarów, gdzie będą występować duże obciążenia.
 2. Grunt: Istnieje ryzyko, że chudy beton może ulec uszkodzeniu lub odkształceniu w wyniku ruchów gruntowych, zwłaszcza w przypadku gruntów o dużym skurczu lub podatności na osiadanie. W takich sytuacjach może być konieczne zastosowanie dodatkowych rozwiązań, takich jak stosowanie geowłóknin czy specjalnych podkładek.
 3. Wodoszczelność: Jeśli posadzka będzie narażona na wilgoć lub wodę, należy zadbać o odpowiednią izolację przeciwwodną, ponieważ chudy beton może być bardziej podatny na wodę niż tradycyjny beton.
 4. Warstwa wykończeniowa: Po zainstalowaniu chudego betonu, konieczne może być zastosowanie warstwy wykończeniowej, na przykład w postaci podłogi laminowanej, wykładziny czy płytek ceramicznych.
 5. Koszty: Chudy beton może być bardziej ekonomiczny niż tradycyjny beton, co może przekonać do jego zastosowania w niektórych przypadkach.

Podsumowując, chudy beton pod posadzkę na gruncie może być opcją w projektach, gdzie obciążenia są niskie, a priorytetem jest oszczędność kosztów. 

Jaki beton na chudziak pod ławy?

Kilka rodzajów betonu, które są często stosowane w konstrukcjach pod ławy fundamentowe:

 • Beton C16/20: Ten rodzaj betonu jest często używany w mniejszych projektach budowlanych, gdzie obciążenia są stosunkowo niskie. Oznaczenie C16/20 oznacza, że beton ma wytrzymałość na ściskanie wynoszącą 16 megapaskali (MPa) po 28 dniach utwardzania. Jest to popularny wybór do podstawowych ław fundamentowych.
 • Beton C20/25: Ma nieco wyższą wytrzymałość na ściskanie, wynoszącą 20 MPa po 28 dniach utwardzania. Jest stosunkowo powszechny w konstrukcjach pod ławy, szczególnie tam, gdzie wymagana jest nieco większa wytrzymałość.
 • Beton C25/30: Beton o wytrzymałości 25 MPa po 28 dniach jest bardziej odporny i może być stosowany w projektach z większymi obciążeniami. Nadaje się do bardziej zaawansowanych ław fundamentowych.
 • Beton C30/37: Ma jeszcze wyższą wytrzymałość na ściskanie, wynoszącą 30 MPa po 28 dniach. Jest stosowany w bardziej wymagających projektach budowlanych, gdzie konieczne jest znacznie większe obciążenie ław fundamentowych.
 • Beton samozagęszczający (Beton SCC): Charakteryzuje się zdolnością do samozagęszczania, co oznacza, że nie wymaga tradycyjnego wibracji podczas układania. Jest to innowacyjna opcja, która może ułatwić i przyspieszyć proces układania betonu.

Wybór konkretnego rodzaju betonu zależy od rodzaju projektu, obciążeń, lokalizacji oraz wymagań inżynieryjnych. Zawsze warto skonsultować się z inżynierem budowlanym lub specjalistą od betonu, aby dokładnie określić, jaki rodzaj betonu będzie najlepiej odpowiadał potrzebom danego projektu pod ławami fundamentowymi.

Ile chudego betonu pod ławy?

Ilość chudego betonu potrzebnego do wykonania ław fundamentowych zależy od wielu czynników, takich jak wymiary ław, obciążenia, rodzaj gruntu, lokalizacja budynku i wiele innych. Wartość ta jest określana w metrach sześciennych (m) i jest wyrażona jako objętość betonu. Aby obliczyć ilość chudego betonu potrzebnego do wykonania konkretnych ław fundamentowych, zwykle stosuje się następujący proces:

 • Na początek określ wymiary ław fundamentowych, czyli ich długość, szerokość i głębokość. Wartości te będą stanowiły podstawę obliczeń.
 • Oblicz objętość każdej ławy fundamentowej, mnożąc jej długość, szerokość i głębokość.
 • Określ, ile ław fundamentowych będzie wymaganych w projekcie budowlanym.
 • Pomnóż objętość jednej ławy fundamentowej przez liczbę ław, aby uzyskać łączną objętość betonu potrzebną do wykonania wszystkich ław.
 • Należy uwzględnić straty betonu podczas układania i wibracji. Zazwyczaj dodaje się pewien procent na straty (np. 5-10%) do obliczonej łącznej objętości.
 • Skontaktuj się z dostawcą betonu, podając mu obliczoną łączną objętość betonu, aby złożyć zamówienie na beton o odpowiednich parametrach.

Jak samemu zrobić chudy beton?

Kroki, które pomogą ci zrobić chudy beton:

Składniki:

 • Cement Portlandzki (najczęściej używany jest typu CEM I) – składnik główny
 • Piasek: stosunek cementu do piasku zależy od wymagań projektu, ale typowo stosuje się od 1:4 do 1:6 (jedna część cementu na cztery do sześciu części piasku).
 • Żwir (opcjonalnie): dodanie go może poprawić wytrzymałość betonu.
 • Woda: ilość wody będzie zależała od konsystencji, którą chcesz osiągnąć, ale zazwyczaj stosuje się około 0,4-0,6 litra wody na każdy kilogram cementu.

Kroki:

 1. Przygotuj odpowiednie narzędzia i ochronę osobistą, takie jak rękawice i okulary ochronne.
 2. Zważ dokładnie potrzebne ilości cementu, piasku i, jeśli stosujesz, żwiru. Możesz użyć wagi lub miarki objętościowej, jeśli dokładnie znasz ich gęstość.
 3. W dużym wiadrze lub betoniarence umieść piasek i cement. Jeśli używasz żwiru, dodaj go teraz.
 4. Wymieszaj suche składniki, aby równomiernie je rozprowadzić.
 5. Stopniowo dodawaj wodę, mieszając jednocześnie. Uważaj, aby nie dodać za dużo wody, ponieważ może to osłabić beton. Celuj w konsystencję, która jest plastyczna, ale niezbyt rzadka.
 6. Kontynuuj mieszanie, aż uzyskasz jednolitą masę.
 7. Po uzyskaniu odpowiedniej konsystencji możesz rozpocząć układanie betonu w miejscu przeznaczenia.
 8. Po ułożeniu betonu, staraj się zapewnić odpowiednie warunki utwardzania, takie jak utrzymanie wilgoci na powierzchni przez co najmniej kilka dni.

Pamiętaj, że przygotowanie chudego betonu wymaga dokładności i ostrożności, a wynik będzie zależał od dokładnych proporcji składników i właściwej konsystencji.

Co dać pod chudy beton?

Podczas wykonywania konstrukcji z użyciem chudego betonu, na ogół nie umieszcza się żadnych materiałów pod nim w sposób podobny do tego, jak stosuje się warstwy izolacyjne lub podsypki pod posadzkę. Chudy beton jest zazwyczaj układany na oczyszczonej i zagęszczonej podłożonej powierzchni gruntu lub podłoża.

W niektórych specjalnych przypadkach można pod chudym betonem zastosować:

 • Matę geotekstylną w celu zapobieżenia wnikaniu drobnego ziarna gleby lub piasku z podłoża do betonu. Ma to na celu zabezpieczenie betonu przed ewentualnym osiadaniem lub erozją.
 • Geowłókninę, która jest używana w celu stabilizacji podłoża i zapewnienia równomiernego rozkładu ciśnienia od chudego betonu.
 • Warstwę geosiatki: tam, gdzie potrzebne jest dodatkowe wzmocnienie i rozprowadzenie obciążeń. 

Przed zastosowaniem jakichkolwiek materiałów pod chudym betonem, zawsze należy dokładnie przemyśleć projekt, warunki glebowe i wymagania konstrukcyjne.