Odprowadzanie wody z rynien – jak to zrobić?

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Odprowadzanie wody z rynien to kluczowy element systemu odprowadzania wody z dachu budynku. Zazwyczaj, woda z opadów deszczu i topniejącego śniegu zbiera się na dachu, a następnie spływa po pokryciu dachowym do rynien. Jak pozbyć się jej nadmiaru i wykonać taki proces?

Czy wodę z rynien można odprowadzić?

Wodę z rynien można odprowadzić do różnych miejsc, w zależności od warunków terenowych i ustawień lokalnych przepisów. Odprowadzenie wody z rynien jest istotne, aby zapobiec zalewaniu terenu wokół budynku i chronić budynek przed wilgocią. Istnieją różne sposoby odprowadzania wody z rynien, w zależności od warunków terenowych i indywidualnych preferencji.

Odprowadzenie wody z rynien jest ważne z kilku powodów:

 1. Odprowadzanie wody z rynien chroni budynek przed nadmiernym nasiąkaniem wody i wilgocią, co może prowadzić do powstania wilgoci i pleśni. Długotrwałe wystawienie na wilgoć może również powodować uszkodzenia materiałów budowlanych, takich jak drewno, beton, cegła i kamień.
 2. Zapobiega erozji gleby wokół budynku. Bez właściwego odprowadzenia, woda z opadów deszczu może spowodować erozję gleby wokół domu, co może prowadzić do zmiany topografii terenu, zatamowania kanałów drenażowych i powstania błota.
 3. Zapobiega zalaniu piwnicy.
 4. Ochrona roślinności wokół domu. 

Najczęściej stosowanymi sposobami odprowadzania wody z rynien są:

Bezpośrednie odprowadzenie do ziemi: Woda z rynien jest bezpośrednio odprowadzana do ziemi, bezpośrednio pod rynnami lub za pomocą rur drenarskich, które wpuszczają wodę do ziemi. Ta metoda jest stosowana tam, gdzie nie ma zagrożenia zatamowania wody i w miejscach, gdzie nie ma bezpośredniego dostępu do kanalizacji deszczowej.

Podłączenie do kanalizacji deszczowej: Woda z rynien jest podłączana do kanalizacji deszczowej, która następnie odprowadza wodę do miejsca, gdzie jest bezpiecznie przetwarzana.

Odprowadzenie do studni:  co ma na celu przechwytywanie i filtrowanie wody przed jej dalszym odprowadzeniem.

Zbieranie wody do celów użytkowych:  jak nawadnianie ogrodu czy czyszczenie zewnętrznych powierzchni.

Odprowadzanie wody z rynien – przepisy prawa wodnego

W Polsce odprowadzanie wody z rynien reguluje ustawa Prawo wodne oraz liczne przepisy i rozporządzenia wykonawcze. Przepisy te mają na celu zapobieganie zanieczyszczeniu wód oraz zapewnienie odpowiedniego gospodarowania wodami deszczowymi. W zależności od regionu w Polsce, mogą obowiązywać różne przepisy dotyczące sposobu odprowadzania wody z rynien. W ogólności, woda deszczowa powinna być odprowadzana do gruntu, studni lub kanalizacji deszczowej.

Zgodnie z przepisami, woda z rynien nie powinna być bezpośrednio odprowadzana do wód powierzchniowych lub gruntowych, chyba że jest to uzasadnione i zgodne z lokalnymi przepisami. Ponadto, woda z rynien powinna być odprowadzana tak, aby nie powodować szkód dla ludzi, mienia lub środowiska naturalnego.W przypadku, gdy odprowadzanie wody z rynien jest związane z inwestycją budowlaną, należy uzyskać stosowne pozwolenie na budowę oraz uzgodnić sposób odprowadzania wody z rynien z właściwymi władzami lokalnymi.

Odprowadzenie wody z rynien – schemat

Schemat odprowadzenia wody z rynien zależy od konkretnego obiektu oraz jego lokalizacji. W zależności od tego, czy rynny są podłączone do kanalizacji deszczowej, czy też odprowadzają wodę bezpośrednio do gruntu lub studni, schemat może się nieco różnić.

W przypadku, gdy rynny są podłączone do kanalizacji deszczowej, schemat może wyglądać następująco:

 1. Rynny zbierają wodę deszczową z dachu budynku i kierują ją do rur spustowych.
 2. Rury spustowe prowadzą wodę deszczową do kanalizacji deszczowej.
 3. Kanalizacja deszczowa prowadzi wodę deszczową do odpowiedniego miejsca odprowadzenia, np. do rzeki, jeziora, zbiornika retencyjnego lub infiltracyjnego.

W przypadku, gdy rynny odprowadzają wodę bezpośrednio do gruntu lub studni, schemat może wyglądać następująco:

 1. Rynny zbierają wodę deszczową z dachu budynku i kierują ją do rur spustowych.
 2. Rury spustowe prowadzą wodę deszczową do studni lub systemu infiltracyjnego.
 3. W studni lub systemie infiltracyjnym woda deszczowa jest filtrowana i odprowadzana do gruntu.

Ostateczny schemat odprowadzenia wody z rynien powinien być dostosowany do konkretnych warunków i wymagań dotyczących ochrony środowiska naturalnego oraz zapobiegania powodziom i osuwiskom.

Gdzie odprowadzać deszczówkę?

Odprowadzanie deszczówki zależy od konkretnych warunków i wymagań dotyczących ochrony środowiska naturalnego oraz lokalnych przepisów prawa wodnego.

Odprowadzenie wody z rynien na trawnik

Woda deszczowa może zostać bezpośrednio odprowadzona do ziemi za pomocą systemu infiltracyjnego. Taka metoda jest szczególnie skuteczna, jeśli teren jest odpowiednio przepuszczalny, czyli woda deszczowa będzie mogła łatwo wsiąkać do gruntu. Kolejne kroki. Wybierz miejsce na trawniku, gdzie woda deszczowa będzie mogła swobodnie wsiąkać w ziemię. Unikaj miejsc, gdzie występuje zastoiskowa woda, ponieważ może to prowadzić do powstawania kałuż na trawniku. Przed odprowadzaniem wody deszczowej na trawnik, należy odpowiednio przygotować grunty, aby umożliwić wsiąkanie wody. W przypadku trawnika należy zadbać o jego właściwe nawodnienie i zapewnienie właściwych warunków do wzrostu trawy. Dalj, stwórz system rur odprowadzających wodę z rynien do wybranego miejsca na trawniku. Można to zrobić samodzielnie lub zlecić wykonanie specjalistycznej firmy.

Jeśli chcesz uniknąć zatorów w systemie odprowadzania wody, stwórz przepust na ścieżce wodnej. Przepust pozwoli wodzie deszczowej swobodnie przepłynąć przez system. Kontroluj przepływ wody deszczowej, aby uniknąć nadmiernego nawodnienia trawnika. Woda deszczowa powinna być równomiernie rozprowadzona na trawniku, aby uniknąć powstawania kałuż.

Odprowadzenie wody z dachu do zbiornika podziemnego

Odprowadzanie wody deszczowej z dachu do zbiornika podziemnego jest jednym z najskuteczniejszych sposobów wykorzystania deszczówki w celach użytkowych.

 1. Zbiornik podziemny powinien być odpowiednio dostosowany do ilości i intensywności opadów atmosferycznych w twoim regionie. Wybierz zbiornik o odpowiedniej pojemności, który będzie odpowiadał twoim potrzebom.
 2. Przed instalacją zbiornika podziemnego należy przygotować odpowiednie fundamenty, które zapewnią stabilność i bezpieczeństwo zbiornika.
 3. Stwórz system rur odprowadzających wodę deszczową z dachu do zbiornika podziemnego. Można to zrobić samodzielnie lub zlecić wykonanie specjalistycznej firmy.
 4. Przed odprowadzeniem wody deszczowej do zbiornika, zainstaluj filtry, które zatrzymają zanieczyszczenia takie jak liście, gałęzie, a także pyłki i inne drobnoustroje.
 5. Regularnie kontroluj poziom wody w zbiorniku podziemnym, aby zapobiec jego przepełnieniu. 

Woda deszczowa zebrane w zbiorniku podziemnym może być wykorzystana do podlewania roślin, mycia samochodu, spłukiwania WC, a nawet do celów technologicznych w przemyśle.

Odprowadzenie deszczówki do oczka wodnego lub stawu

Odprowadzenie deszczówki do oczka wodnego lub stawu może być interesującym rozwiązaniem, jeśli chcesz wykorzystać wodę deszczową do celów rekreacyjnych lub ozdobnych. Ważne jest, aby pamiętać o zachowaniu odpowiedniej jakości wody w oczku wodnym lub stawie, dlatego regularne czyszczenie i konserwacja jest kluczowa.

Czy można odprowadzić wodę z rynien do rowu?

Tak, woda z rynien może być odprowadzona do rowu, o ile jest to zgodne z lokalnymi przepisami i nie zagraża to środowisku naturalnemu. W niektórych miejscach obowiązują przepisy, które regulują, gdzie i jak można odprowadzać wodę deszczową. Przed podjęciem decyzji o odprowadzeniu wody z rynien do rowu należy skonsultować się z odpowiednimi organami lub ekspertami w tej dziedzinie. Należy pamiętać, że odprowadzanie wody z rynien do rowu może wpłynąć na jakość wody, dlatego ważne jest, aby woda była filtrowana i oczyszczona zanieczyszczeń przed wprowadzeniem jej do rowu.

Sposoby na wykorzystanie wody deszczowej

 • Nawadnianie ogrodu – woda deszczowa jest idealna do podlewania roślin w ogrodzie
 • Mycie samochodu 
 • Używanie w toalecie – woda deszczowa może być wykorzystana do spłukiwania toalety, co pozwala zaoszczędzić na kosztach wody.
 • Czyszczenie podłóg i powierzchni zewnętrznych  takich jak chodniki, podjazdy, tarasy, itp.
 • Do prac gospodarczych – woda deszczowa może być wykorzystana do różnych prac gospodarczych, takich jak mycie narzędzi, sprzętu ogrodniczego, a także do zasilania pralek i zmywarek.
 • Nawadnianie basenów
 • Do produkcji energii – w elektrowniach wodnych lub do zasilania systemów z energią wodną.
 • Do nawadniania zieleni miejskiej – woda deszczowa może być wykorzystana do nawadniania zieleni miejskiej, co pozwala zaoszczędzić na kosztach wody i energii.

Jaka rurą odprowadzić wodę z rynien?

Do wyboru mamy kilka rodzajów rur, które można użyć do odprowadzenia wody z rynien. Najczęściej stosowanymi są rury z PCV i rury stalowe.

Rury PCV są tańsze i łatwiejsze w montażu, ponieważ są lżejsze i posiadają duży wybór kształtek i rozmiarów. Są one dostępne w wielu kolorach, dzięki czemu można dobrać kolor rury do koloru elewacji. Jednak rury PCV są mniej trwałe i bardziej podatne na uszkodzenia mechaniczne i działanie warunków atmosferycznych.

Rury stalowe są bardziej trwałe i wytrzymałe niż rury PCV. W porównaniu z rurami PCV są też cięższe, co utrudnia ich montaż, ale za to są bardziej odporne na uszkodzenia mechaniczne i działanie czynników atmosferycznych. Ponadto rury stalowe są mniej podatne na deformacje w przypadku zmiany temperatury.

Jak głęboko odwodnienie z rynien?

Głębokość odwodnienia z rynien zależy od wielu czynników, takich jak strefa klimatyczna, rodzaj gleby, nachylenie terenu oraz ilość wody, która będzie odprowadzana. Ogólnie, zaleca się, aby rura odprowadzająca wodę z rynien była położona na głębokości nie mniejszej niż 60 cm, co zapewni jej stabilne funkcjonowanie w różnych warunkach atmosferycznych i sezonowych.

Jeśli woda ma być odprowadzana do zbiornika retencyjnego lub do oczka wodnego, należy również wziąć pod uwagę głębokość poziomu wody w tym miejscu. W przypadku oczka wodnego lub stawu, należy wykonać odpowiedni system filtracji, aby woda była czysta i nie zanieczyszczała środowiska wodnego.

W każdym przypadku, przed rozpoczęciem prac należy skonsultować się z fachowcami, którzy pomogą dobrać odpowiednie rozwiązania zgodne z lokalnymi przepisami i warunkami terenowymi.